19 februari 2019

HRM-adviseur Kim van Alphen vertelt er ook al over in haar maandelijkse blogs. Ieder jaar neemt ze zich voor om meer strategisch te werken en aan de slag te gaan met belangrijke HR trends die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. En elk jaar komt ze tot de conclusie dat het niet gelukt is. Dit jaar gaat ze het anders doen.

Iets wat voor u (en de HRM-afdeling) prioriteit heeft, hoeft dit niet te hebben voor de organisatie als geheel – of de directie in het bijzonder. Gevolg is een mismatch tussen HRM-prioriteiten en daadwerkelijke HRM-inspanningen en beschikbaar budget gedurende het jaar. In het HR Trends rapport van Berenschot en Performa wordt dit het ‘bulldozer- of doorschuifeffect’ genoemd: belangrijke thema’s worden uitgesteld. 

Waar gaat – en moet – u in 2019 dan wel uw tijd en budget in steken? Dat kunt u afleiden uit de prioriteiten voor uw organisatie en de impact van de markt waarin u opereert. Hoewel het verschilt per organisatie en sector, zijn er vijf HR trends om prioriteit aan te geven.

HR trend 1: Van arbeidsmarktcommunicatie naar Employee Journey

Net als vorig jaar is arbeidsmarktcommunicatie (Employer Branding) de hoogste prioriteit voor organisaties. De economische vooruitzichten zijn nog steeds behoorlijk gunstig en verschillende sectoren hebben al geruime tijd te kampen met personeelskrapte. Er zijn zelfs geluiden dat dit laatste de groei gaat belemmeren in 2019. Wat betekent dit concreet voor uw HRM-agenda? 

 • Versterken van het imago en positionering van uw organisatie als aantrekkelijke werkgever.
 • Verbeteren van de onboarding van nieuwe medewerkers om vroegtijdige uitval te voorkomen.
 • Investeren in de Employee Journey en Experience om medewerkers aan boord te houden.

HR trend 2: Van arbeidsvoorwaarden naar werkgeluk

Met de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt en de ‘war for talent’ komt u niet meer weg met een standaard arbeidsvoorwaardenpakket. Sterker nog, goede arbeidsvoorwaarden zijn een hygiënefactor geworden. Voor HRM dus werk aan de winkel om het bestaande pakket te moderniseren en uit te breiden met nieuwe aantrekkelijke componenten.

 • Introduceren van nieuwe vormen van belonen.
 • Voorwaarden scheppen om van tevreden medewerkers betrokkenen bevlogen medewerkers te maken: dé stap naar werkgeluk.

HR trend 3: Van strategische personeelsplanning naar duurzame inzetbaarheid

Veel organisaties komen in een spagaat terecht wanneer het aan de ene kant steeds moeilijker wordt om geschikte mensen te vinden, en aan de andere kant het huidige personeelsbestand niet meer aansluit bij de gevraagde skills. Strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid zijn dan twee kanten van dezelfde medaille.

 • Inzicht creëren in de huidige (en gewenste) talenten van uw personeelsbestand: een gedetailleerde en actuele vlootschouw.
 • Investeren in de duurzame inzetbaarheid van bestaande medewerkers om ze klaar te stomen voor toekomstige veranderingen.

HR trend 4: Van een krappe arbeidsmarkt naar inclusiviteit

We kampen met een krappe arbeidsmarkt, maar er wordt veel talent onbenut gelaten. Nog steeds komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk aan de slag. Een belangrijke trend is daarom nog altijd het thema inclusiviteit. Wanneer werkzoekenden uit deze doelgroep meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, ontstaat er een ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Hoe maakt uw organisatie maximaal gebruik van al dat onbenutte talent?

 • Focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen.
 • Medewerkers betrekken bij het creëren van een werkomgeving waarin iedereen volledig tot zijn recht kan komen.
 • Bekend raken met regelingen en begeleiding vanuit overheid en gemeente.

HR trend 5: Van HR Analytics naar datagedreven HRM-beleid

Na een aarzelend begin behoort HR Analytics al enige jaren tot de toolkit van de HRM-professional. En hoewel een enkeling nog steeds in de ontkennende fase zit, is het inmiddels duidelijk: datagedreven HRM-beleid is ‘here to stay’. Welke stappen gaat u in 2019 zetten?

 • HR Analytics (deels) automatiseren en procesmatig een vaste plek op de HRM-afdeling geven.
 • De juiste businessvragen ophalen in de organisatie.
 • Op basis van HR Analytics echt waarde toevoegen aan de organisatie.

HR trends - IMK Opleidingen 2019 - soc

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk