Sjoerd Goodijk – IMK Opleidingen
Functie Zelfstandige
Training Cursus Timemanagement
“Beter timemanagement helpt om mijn doelen te halen”
“Mijn werkweek plannen, het stellen van doelen, het bijhouden van mijn mailbox, dat zat niet in mijn systeem. Mijn ogen zijn echt geopend. Ik ben gaan beseffen hoe ik mijn werk altijd deed en hoeveel tijd en energie dat kostte. Ik heb veel handvatten gekregen om dit anders te doen. Tijdens de lesdagen kun je van alles meteen herleiden naar je eigen werk. Ik stel nu meer concrete doelen in mijn werk en dat geeft richting en focus.”