17 februari 2020

In 2019 richtte ik me op strategisch HRM. In 2020 breng ik verdieping aan en deel ik mijn ervaringen weer in maandelijkse blogs.

Een leven lang leren

In mijn vorige blog vertelde ik hoe ik een teamleider hielp om zijn team van de weerstand in de leerstand te brengen. Mijn belangrijkste tip was: ga in gesprek.
De teamleider organiseerde een bijeenkomst en nodigde me daarbij uit zodat ik hem na afloop feedback kon geven. Helemaal prima natuurlijk!

In het begin verliep het gesprek nog een beetje stroef, ik zag het team bij wijze van spreken de hakken in het zand zetten. Maar de afdelingsmanager kon echt goed benoemen wat de voordelen waren van het nieuwe systeem. Ze had goed gekeken naar hoe ze hun werk tot nu toe deden en waar de knelpunten zaten. Natuurlijk waren er kritische vragen, maar het team én de teamleider zagen al snel dat ze er echt goed over had nagedacht en niet alleen maar wilde scoren bij het MT, zoals ze in eerste instantie dachten.

Aan het einde van de bijeenkomst bespraken we samen nog hoe het team het nieuwe systeem wilde leren kennen, zodat ik dat direct in gang kon zetten.

Hoe ik het MT meeneem in een leven lang leren

Hoewel deze casus een incident is, bewijst het ook hoe leren een nieuwe impuls kan zijn voor een team. Dat kan ik mooi gebruiken in mijn voorstel aan het MT.

Wat mijn verhaal ook steunt, is dat een leven lang leren door de overheid steeds meer wordt gestimuleerd. Voor zowel werkgevers als werknemers zijn er belastingvoordelen en met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kunnen opleidingskosten in mindering worden gebracht op een eventuele transitievergoeding. De SLIM-subsidie is er om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers.

Een extra argument is dat we als doel hebben om een lerende organisatie te worden. Dat vraagt om vaardigheden als nieuwsgierigheid, oplossingsvermogen, flexibiliteit en veerkracht. Als we dat stimuleren, dan kunnen mensen een leven lang leren veel beter aan.

Bij het volgende MT-overleg staat een leven lang leren op de agenda, ik hoop dat ze net zo enthousiast zijn als ik!

Welke HR-instrumenten gebruik ik om een leven lang leren te stimuleren?

HR instrumenten - IMK opleidingenVanuit HR kunnen we verschillende instrumenten inzetten. Het allerbelangrijkste is dat we samen een omgeving creëren waar je fouten mag maken. Eigenlijk was de casus van het onwillige team daar een perfect voorbeeld van. De teamleider was zelf in de weerstand gegaan en nam zijn team daarin mee. Al snel realiseerde hij zich dat dat niet de goede manier was en hij kwam bij mij. Samen keken we wat we konden doen en de teamleider ging het gesprek samen met zijn team aan. Een mooie leersituatie.

Regelmatig een goed gesprek voeren met je medewerkers is ook heel belangrijk. Waar heeft een medewerker behoefte aan? Welke vaardigheden wil hij verder ontwikkelen? Dat kunnen natuurlijk ook vaardigheden zijn als grenzen stellen en leren omgaan met veranderingen. Het gaat niet altijd alleen maar om inhoudelijk leren.

De personeelsplanning is een mooi instrument dat goed laat zien waar ruimte is voor een volgende stap en waar behoefte is aan andere vaardigheden. En we hebben natuurlijk de ontwikkelplannen die we jaarlijks maken op bedrijfsniveau, maar ook op team- en persoonlijk niveau. Als we die plannen nog meer aan elkaar verbinden, kunnen we een veel strategischer opleidingsplan maken.

Welke waarden en doelen delen we?

We zijn steeds meer bezig om te laten zien wat de doelen van de organisatie zijn, en welke waarden en normen voor ons belangrijk zijn. Alles wat we doen, toetsen we daaraan. Klopt wat we doen met wat we zeggen? En dat geldt natuurlijk ook voor cursussen en trainingen die medewerkers volgen. Waar dragen die aan bij? Zijn ze zinvol voor de medewerker en de organisatie?

Een leven lang leren biedt zóveel kansen en mogelijkheden. Als we bijvoorbeeld mensen elkaar laten opleiden, kunnen we weer voldoen aan de ontwikkelbehoefte van die medewerker die altijd vooroploopt en graag kennis deelt. Of een impuls geven aan die senior medewerker die kennis kan overdragen aan jongere collega’s.

In de volgende blog lees je wat het MT vindt van mijn plannen voor een leven lang leren en ga ik het hebben over werkgeluk en hoe je daar meer van krijgt.

Kim van Alphen - Leven lang leren - IMK Opleidingen

Groeten,

Kim van Alphen
HRM-adviseur

Ps. Volg je me al op LinkedIn?