6 oktober 2020

In 2019 richtte ik me op strategisch HRM. In 2020 breng ik verdieping aan in mijn vak en deel ik mijn ervaringen weer in maandelijkse blogs.

Wat doe je als een heel team zich tegelijkertijd ziekmeldt?

Weet je nog dat ik in mijn vorige blog vertelde over de radeloze teamleider, wiens team zich in maart in zijn geheel had ziekgemeld? Na de coronapersconferentie van onze premier hadden ze gezamenlijk besloten dat het onverantwoord was om te werken. De anderhalve meter kon niet gewaarborgd blijven en thuiswerken was voor hen, gezien de werkzaamheden, ook geen optie. Ik was blij dat de teamleider mij wist te vinden. De eerste crisissituatie had zich aangediend. Wat doe je als een heel team zich tegelijkertijd ziek meldt?

“Zijn ze helemaal gek geworden?”

Ik kon de teamleider geruststellen door te vertellen dat hij dit niet in zijn eentje hoefde op te lossen. Deze casus kon ik direct meenemen in ons tweede spoedoverleg met het MT. Ik bedacht alvast een mogelijke oplossing, namelijk dat we het team konden splitsen en dat ze elkaar zo afwisselden. De helft die dan thuis zat, kon dan vervangende werkzaamheden doen. Ik was benieuwd of de anderen ook al concrete problemen aan de hand hadden gehad en of we het eens konden worden over een aangepaste koers.

Toen ik overleg verslag deed van de situatie, schrok ik van sommige reacties. “Zijn ze helemaal gek geworden?” “Wat een flauwekul, ze kunnen niet zomaar thuis gaan zitten”. Gelukkig kapte de betreffende afdelingsmanager dat meteen af. Hij bleek een van de medewerkers uitgebreid gesproken te hebben. Ze namen het juist allemaal erg serieus en waren bang dat wij hier geen maatregelen zouden treffen die voor een veilige werkomgeving zorgden. Hij had het nog met de teamleider willen opnemen, maar dat was er nog niet van gekomen. Voor hij zijn zin kon afmaken, zei een ander MT-lid dat hij niet te lang op één voorbeeld wilde ingaan. We moesten volgens haar eerst alle prioriteiten bepalen en de verantwoordelijkheden verdelen.

Waarschijnlijk hadden ze elkaar bang gemaakt

Gevolg - blauw - IMK OpleidingenIk benadrukte dat we maar één kans hadden om dit goed aan te pakken. Ook al was er nog veel onbekend en alles nieuw, we móesten onze medewerkers het gevoel geven dat we er voor ze zijn en we er alles aan doen om dit op de juiste manier aan te pakken. Dit team had absoluut geen kwade wil. Waarschijnlijk hadden ze elkaar bang gemaakt met deze zes ziekmeldingen tot gevolg. Ik stelde voor dat ik met alle zes én de teamleider in gesprek zou gaan en zou voorstellen dat we het team gingen splitsen. De afdelingsmanager knikte goedkeurend en we gingen over tot de andere agendapunten.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Vraagtekens en vinkjes - IMK Opleidingen

Na het spoedoverleg heb ik alle medewerkers en de teamleider gesproken. Met een luisterend oor en begrip kwamen de meesten al tot rust. Ik legde ook uit dat deze situatie voor iedereen nieuw was en waarom het juist nu zo belangrijk was om samen te werken, al was het op afstand. Ze konden zich uiteindelijk vinden in het opsplitsen van het team. Natuurlijk had dit in het begin nogal wat voeten in aarde. Inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe situatie.

Na nog veel meer gesprekken te hebben gevoerd met andere medewerkers weet ik dat niets belangrijker is dan een duidelijke communicatie en transparantie. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Het klinkt zo simpel, in de praktijk blijkt het dat niet altijd te zijn. Een mooi agendapunt voor 2021.

Beter voorbereid

Inmiddels grijpt corona opnieuw flink om zich heen en thuiswerken is wederom de norm. Natuurlijk zijn we dit keer beter voorbereid dan in maart. Maar toch, het blijft een uitdaging. Ik heb mijn eigen rol als HRM’er ook opnieuw moeten uitvinden. Hier ga ik volgende maand verder op in.

Hoe ga jij om met alle perikelen rondom het thuiswerken? Kom je nu andere uitdagingen tegen dan een half jaar geleden? En hoe vul jij je HR-rol nu in? Ik ben benieuwd.

Kim van Alphen - IMK OpleidingenGroeten,

Kim van Alphen
HRM-adviseur

Ps. Volg je mij al op LinkedIn?