Valkuilen analyse managementovertuigingen

Als het goed is heeft u zojuist de managementovertuigingen test gedaan en weet u uw score.
Hieronder leest u welke valkuilen er per stelling zijn.

Stelling 1: Ik vind het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en werk daarom regelmatig hard mee om het werk af te krijgen.

Valkuil: U wilt respect door net zo te zijn als uw medewerkers. Doet u dit te vaak, dan bént u ook een medewerker. Managen betekent veel tijd besteden aan plannen, organiseren, regelen, vooruitdenken, verbeteren, overleggen en communiceren. Hoe beter u dat onder de knie krijgt, hoe meer uw team daar aan heeft. En dat verdient ook respect, maar dan op de juiste gronden.

Stelling 2: Ik zie het als mijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat per dag al het werk afkomt.

Valkuil: Dit is kortetermijndenken. Knelpunten blijven bestaan, er is iedere dag stress, er is geen beleid en ontwikkeling. Probeer boven de materie te gaan staan en los te komen van dagelijkse ditjes en datjes.

Stelling 3: Ik zie mezelf liever niet als de baas. Ik ben gewoon één van de medewerkers die als extra taak heeft om het werk te verdelen en te zorgen dat het werk op tijd af is.

Valkuil: Misschien heeft u een allergie opgelopen door een dominante en autoritaire leidinggevende. U heeft besloten dat u het zelf nooit zo zal doen. Toch zal een goede manager enige afstand moeten houden en soms hard moeten sturen. Dat betekent niet dat u onaardig hoeft te zijn. Wees hard op de feiten, zacht in de omgang.

Manager valkuil - IMK Opleidingen 2019

Stelling 4: Als een klus snel moet gebeuren en ik zie dat het niet gaat lukken, dan doe ik het vaak zelf maar even, zodat het goed en op tijd gebeurt.

Valkuil: Denkt u vaak: ‘ze zullen het nooit leren’ of ‘als het even iets moeilijker wordt, kan ik het beter zelf doen’? Op de korte termijn lost u inderdaad een probleem op, maar op die manier zal uw team zich niet ontwikkelen. U geeft geen vertrouwen en dat werkt demotiverend. Zo zullen ze het inderdaad nooit leren. Dus het is aan u om zo snel mogelijk te leren delegeren.

Stelling 5: Ik zie mezelf niet ‘boven’ de medewerkers staan, ik doe mijn best om alle afstand weg te nemen en ze te laten voelen dat ik één van hen ben.

Valkuil: Als leidinggevende bent u (mede)verantwoordelijk voor goede plannen, de toekomst van het bedrijf en de daden van de medewerkers. Daarvoor is een beetje afstand nodig zodat u medewerkers makkelijker kunt aanspreken op hun werk en gedrag. Bedenk wat beter is: een aardige leidinggevende of een duidelijke leidinggevende?

Stelling 6: Ik vind dat mijn medewerkers net zo’n mentaliteit zouden moeten hebben als ik. Dat is niet altijd het geval en dat vind ik jammer.

Valkuil: Het is irreëel om te veronderstellen dat medewerkers uw mentaliteit moeten en kunnen hebben. U hebt in uw team enkele jagers (ambitieus) nodig, maar ook enkele landbouwers die ieder jaar weer hetzelfde stukje land bewerken op dezelfde manier. Streef niet naar klonen van uzelf, respecteer en benut juist de verschillen.

Stelling 7: Medewerkers met privéproblemen horen die zelf op te lossen. Zolang het werk er niet onder lijdt, is het voor mij geen probleem.

Valkuil: Natuurlijk zijn medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen problemen en worden ze betaald om hun werk te doen. Maar: de basis voor respect is aandacht hebben voor de mens achter de werknemer. U hoeft niet inhoudelijk in te gaan op de problemen en ze ook niet op te lossen. Luisteren en begrip tonen is genoeg en doet wonderen.

Stelling 8: Ik geef ook wel eens opdrachten aan medewerkers die niet direct onder mij vallen. Ik vind dat dit altijd moet kunnen, zolang het enigszins past binnen de planning. Later meld ik het natuurlijk wel bij de leidinggevende van die medewerker.

Valkuil: Door opdrachten aan een medewerker van een ander team te geven, zet u uw collega-manager buitenspel. Zo kan hij of zij niet goed plannen, organiseren, delegeren. U bent verantwoordelijk voor uw eigen team. Het is belangrijk om de verantwoordelijkheid te laten waar die hoort.

Stelling 9: Als medewerkers het ergens niet mee eens zijn, dan komen ze soms naar mij in plaats van naar hun eigen leidinggevende. Ik vind dat meestal geen probleem.

Gesprek voeren - (c) IMK OpleidingenValkuil: Ook al is het moeilijk, medewerkers moeten in gesprek gaan met hun eigen leidinggevende. U verwijst medewerkers dan ook beter terug naar hun eigen leidinggevende. Achter de rug om van een collega-manager zaken regelen, leidt meestal tot grote problemen. Alleen als er een conflict is, kunnen problemen met een andere manager worden besproken, maar ook dan altijd in samenspraak met de betreffende leidinggevende.

Wilt u meer leren over leidinggeven en middle management? Dan is een van onderstaande opleidingen of training wellicht geschikt voor u.

Opleiding Middle management A
Training Praktisch leiding geven op de werkvloer
Training De effectieve teamleider
Training Leidinggeven aan eigenwijze professionals

Liever eerst nog meer lezen over dit onderwerp? Download dan de gratis whitepaper “9 praktische tips voor de leidinggevende”.