Rutger Boelsma

Specialisatie: Communicatie, persoonlijke effectiviteit, sales, leidinggeven/management

Ik draag IMK-Opleidingen een warm hart toe. Bij IMK-Opleidingen bestaat nog een pioniersmentaliteit en dat maakt het voor klanten extra aantrekkelijk. Er kan gewoonweg meer en ook anders. Al vanaf de oprichting geef ik trainingen op het terrein van communicatie, persoonlijke effectiviteit, sales, leidinggeven/management. In het geven van trainingen wind ik er als nuchtere Fries geen doekjes om. Ik kan duidelijk en nuchter zijn, soms zelfs confronterend maar altijd integer en met respect naar jou als cursist. Mijn uitgangspunt bij het geven van trainingen is: ken jij je zelf? Wie zichzelf kent, weet waar zijn sterke en zwakke punten liggen. Zelfkennis maakt het makkelijker om van eigen fouten te leren, maar bijvoorbeeld ook om samen te werken met anderen. Bovendien is zelfkennis onontbeerlijk voor een gezonde en succesvolle ontwikkeling en carrière. Zelfkennis kun je ook gebruiken om iets te verbeteren of te veranderen. Verwacht niet dat je zonder inspanning een verandering meteen tot stand kunt brengen. Vaak moet je veel energie en tijd stoppen in het realiseren van wat je in de training hebt geleerd. En daar ligt dan meteen je uitdaging. Maar als al die andere cursisten die je al voorgingen dat kunnen, dan kun jij dat ook! Ik help je graag daarbij.