Her – IMK Opleidingen
Functie Trainer, coach en adviseur
Specialisatie Medezeggenschap
"Driekant. Ofwel meer dan twee kanten."
Driekant. Ofwel meer dan twee kanten. Want niets is zwart-wit; er zijn altijd meer dan twee kanten aan een vraag of probleem die de weg naar een antwoord of oplossing wijzen. Precies dáár rijk ik de hand voor een samenhangende aanpak van de vraag.