Praktijkcase De Goudse

Interview met Remko Westra, regiomanager
Achtergrondinformatie door opleidingsadviseur Rob Hilgevoord en organisatiecoach Leo Fransen

Dé ondernemersverzekeraar van Nederland kiest voor IMK opleiding Ondernemerskunde

De Goudse | Opleiding ondernemerEind 2009 was Goudse Verzekeringen op zoek naar een opleidingsinstituut die haar accountmanagers qua ondernemerskennis op een hoger plan kon brengen. Na oriëntatie op wat er in opleidingsland te koop is op dit onderwerp, bleek IMK Opleidingen De Goudse de meeste inhoud te kunnen bieden. Resultaat een goede match en afspraken over een incompany-opleiding met daarin modules uit zowel Ondernemerskunde A als B en optimaal maatwerk. Sinds januari 2010 draait de eerste pilot-opleiding op volle toeren, naar volle tevredenheid! We spraken organiserend regiomanager Remko Westra.

 

“Van begin af aan heeft IMK Opleidingen coöperatief en creatief meegedacht over de te volgen route. Er staan goede en vakkundige trainers voor de groep. Door in de voorbereiding goed met elkaar samen te werken, zorgen we ervoor dat de trainers dicht op de verzekeringspraktijk komen te staan. Na de pilot is de afstand tot de werkpraktijk minimaal.”

“Waarom we voor deze opleiding kozen? Onze doelstelling is om als De Goudse in 2011 dé ondernemersverzekeraar van Nederland te worden. Een van de manieren waarop we hier naartoe werken, is een intensivering van de relatie met onze tussenpersonen. Deze doelgroep is voor ons immers van vitaal belang: zíj adviseren onze eindklanten, de verzekerden.”

“Door hén te helpen met hun ondernemerschap, slaan we drie vliegen in één klap. Eén: wij helpen deze tussenpersonen betere ondernemers te worden. Anders gezegd: als het onze tussenpersonen goed gaat, gaat het ons goed. Twee: door hen kundig te adviseren op het gebied van ondernemerschap, zorgen wij ervoor dat hun kennis op dit punt toeneemt en kunnen zij ondernemerscliënten ook meer bieden en beter adviseren. Drie: door hen als ondernemers goed te adviseren, tonen wij aan dat De Goudse weet van de hoed en de rand als het om ondernemerschap gaat. Practice what you preach, dus.”

“We hebben samen met IMK Opleidingen een maatwerk-pilot opgezet voor een groep van ongeveer acht accountmanagers. In de periode januari – juli 2010 gaat deze groep iedere 2 à 3 weken één dag op cursus. Eigenlijk werkt de training als een training-on-the-job: het geleerde kan in de weken tussen de cursusdagen meteen in de praktijk worden gebracht. Binnen uiterlijk 14 dagen kunnen ze op de opleidingsdag al feedback krijgen op hun acties.”

“We maken de training voor de deelnemers extra serieus door twee theorie-examens en één praktijkexamen in te bouwen. Daarnaast is de analyse en confrontatie met de eigen vaardigheden en gewoontes een belangrijk element in de opleiding. Veel van wat we als mens doen, zit op een of andere manier vast tussen de oren. Daar doen we dus het nodige aan. Het enthousiasme voor de nieuwe aanpak groeit! We zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat. Deze opleiding blijkt een uitstekende aftrap voor een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvernieuwing.”

Achtergrondinformatie:

De Goudse Verzekeringen is bezig om zich te bezinnen op de marktpositie. De enorme toename van internetgebruik zorgt voor particulieren die veel beter zijn geïnformeerd dan vroeger. Dat betekent ook dat de tussenpersoon van een hoger niveau moet zijn en dat houdt weer in dat de gesprekken die de accountmanagers van de Goudse moeten voeren ook een andere inhoud krijgen.

De Goudse heeft gekozen voor de ondernemer als doelgroep. Al maandenlang wordt volop geadverteerd met de boodschap dat de Goudse de verzekeraar bij uitstek voor de ondernemer is. Om ondernemerschap bij iedereen in de organisatie op het netvlies te krijgen wordt ook intern veel nadruk daarop gelegd. Voor de accountmanagers wil de Goudse een opleiding in het leven roepen waarin zij volledig worden doordrongen van het begrip ondernemerschap. Deze opleiding zou in aangepaste vorm vervolgens ook kunnen worden aangeboden aan andere afdelingen binnen de Goudse en wellicht ook als Open Inschrijving aan de intermediair.

In samenwerking met IMK Opleidingen wordt de opleiding Ondernemerskunde A/B aangepast aan de wensen van de Goudse. Dit gebeurt via een pilot groep.

Leo Fransen begeleidt de pilotgroep als trainer, Rob Hilgevoord begeleidt het gehele traject als projectmanager. De groep is in februari gestart en zal begin juli de afrondende examens doen. Tussentijds is al regelmatig geëvalueerd en na afloop van de pilot zal worden besproken of, en op welke wijze we de opleiding verder bij de Goudse gaan implementeren.

>> Klik hier voor het overzicht met alle klantverhalen