Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Na inschrijving ontvangt u de factuur per e-mail. Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling. De factuur dient uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de training, cursus of opleiding te zijn voldaan.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in pdf »


Annuleringen

Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per fax 0172- 42 34 55 of per e-mail op studieadvies@IMKopleidingen.nl.

Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus

– Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht
– In overleg met, en na toestemming van IMK Opleidingen B.V. kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor de annuleringskosten vervallen.
– Binnen één jaar kan dezelfde cursus door dezelfde persoon voor het dan geldende cursusbedrag minus de betaalde 20% worden gevolgd.

Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus

– Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus, is het volledige cursusgeld verschuldigd.
– Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.
– In overleg met, en na toestemming van IMK Opleidingen B.V. kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen.

Annulering na aanvang van de cursus

– Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de cursus van start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze mogelijk en dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in pdf »

« Klik hier om naar de vorige pagina te gaan