Exameninformatie

Naast de persoonlijke, praktijkgerichte aanpak is de theorie uiteraard ook van belang. Wanneer u de theorie goed beheerst en deze ook kunt vertalen naar de praktijk dan bent u in staat om het diploma te behalen. Hiervoor moet u een of enkele theorie-examens maken en een praktijkexamen. Het examen wordt verzorgd door Nipex.

Theorie-examen:
De theorie-examens bestaan uit meerkeuzevragen die via de computer worden afgenomen. Vooraf kunt u oefenvragen maken in de online leeromgeving om uw kennis te testen. Na afloop van betreffende modules kunt u zich aanmelden voor het officiële examen op een door u gewenste datum en tijdstip op een locatie naar keuze. Na afloop heeft u direct de uitslag. Mocht u geen voldoende hebben gehaald, dan kunt u aanmelden voor een herexamen. Overigens kunt u geen cijfers compenseren. IMK Opleidingen vindt dat op alle onderdelen een minimaal niveau bereikt moet worden om recht te hebben op het diploma.

Meer informatie over de theorie-examens vindt u in het examenreglement.

Praktijkexamen:
Iedere opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Meestal is dit een eindopdracht, waarbij u in rapportvorm enkele verbeterpunten beschrijft die u tijdens de opleiding heeft geleerd en op uw werk heeft doorgevoerd. Zo ontstaat er een reflectieplan. Tenslotte presenteert u uw rapport voor de groep. Andere varianten van praktijkexamens zijn: scriptie inclusief verdediging, rollenspel en mondelinge examens al dan niet in combinatie met andere varianten.

Dit examenreglement heeft uitsluitend betrekking op de theorie-examens die door middel van de computer worden afgenomen door Nipex, in opdracht van IMK Opleidingen. Voor vragen over examens kunt u contact opnemen met Nipex.

>> Klik hier voor het aanvragen van een herexamen

>> Klik hier voor een overzicht van alle opleidingen en trainingen