De beste opleidingen en trainingen voor doorgegroeide vakmensen
Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Weet uw teamleider wat u van hem verwacht?

Uit de praktijk

Trainer Christine Meijers: Stel, u heeft een aantal monteurs in dienst en u wilt dat er meer vanaf de werkvloer wordt meegedacht. Per team monteurs stelt u een meewerkend voorman aan die de rest gaat aansturen. In eerste instantie zijn de nieuwe voormannen enthousiast. Maar al snel merkt u dat zij hun rol als leidinggevende niet oppakken zoals u verwacht had. Als u duidelijk maakt dat zij ook functioneringsgesprekken moeten voeren met hun team, stuit u zelfs op weerstand. Ze willen best een ploeg aansturen en zorgen dat het werk klaar is, maar moeten ze dan ook nog feedback geven en leidinggevende zijn?

Rolopvatting en rolverwachting

De verwachtingen die u heeft van uw meewerkend voormannen, zijn voor hen niet duidelijk. En u heeft geen goed beeld van hoe de voormannen hun eigen rol opvatten. Dit moet dus beter op elkaar worden afgestemd. Een functieomschrijving alleen is meestal niet voldoende om duidelijkheid te krijgen, als deze al bestaat. Hierin staat beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een functie horen. Niet alle facetten van een functie kunnen hierin aan bod komen. Bovendien moet er ruimte zijn om de eigen persoonlijkheid recht te doen en te ontplooien. Iedereen brengt zijn eigen overtuigingen en gedrag met zich mee.

In de praktijk blijkt dat verwachtingen en opvattingen over en weer niet altijd overeenstemmen of zelfs tegengesteld zijn. Wat een voorman zelf vindt dat hij moet doen, kan heel anders zijn dan wat u vindt dat hij moet doen. Als uw voormannen niet weten wat u van hen verlangt, dan kunnen ze hier ook niet naar handelen.

Model - rolopvatting en rolverwachting (c) IMK Opleidingen

 

Met elkaar blijven afstemmen

Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, worden ergernissen en onbegrip voorkomen. En dat niet alleen. Ik merk bijvoorbeeld in de opleiding Middle Management A dat deelnemers nog meer gaan nadenken over wat zij zelf van hun eigen functie verwachten. Ze ontwikkelen een visie voor hunzelf en hun team/afdeling en dat zorgt ervoor dat ze actiever worden in hun rol. U zult merken dat ze boven zichzelf uitstijgen. Ze worden ook duidelijker naar anderen over hun verwachtingen naar hen toe.

Blijf met elkaar in gesprek. Binnen een organisatie zijn rollen altijd in ontwikkeling, vaak los van de functie. U kunt zich voorstellen, als u eerst één meewerkend voorman heeft en er komt een tweede bij, dat er bijvoorbeeld wordt verwacht dat die twee ook samenwerken. Aannemen dat dit voor iedereen duidelijk is, zorgt vaak voor problemen. Spreek uw verwachtingen naar elkaar uit.

Wilt u meer duidelijkheid over de rolverwachting en rolopvatting?

Stel uw medewerkers (of uzelf) de volgende vragen en ga in gesprek als de antwoorden onduidelijk of verschillend zijn:

  • Hoe ziet uw rolopvatting eruit?
  • Klopt dit met de rolverwachting?
  • Wat verwacht uw leidinggevende of uw collega leidinggevende van u?
  • Vraag duidelijke feedback op uw prioriteiten
  • Wat zijn de prioriteiten van uw manager en hoe kunt u hieraan bijdragen?

Vrijblijvend advies

Meer weten? Bel met onze studieadviseurs Christa van der Velden of Lieke van der Kroon via 0172 – 42 34 56. Zij helpen u graag.

Bekijk onze trainingen voor leidinggevenden

 


Anderen lazen ook: