3 februari 2014

Delegeren is ook voor management assistenten een interessant thema. Door de intensieve samenwerking met hun manager krijgen ze vaak taken gedelegeerd. Dit kan nogal eens out of the blue zijn: ‘Kan jij even zorgen voor…’ of er wordt even snel een vage taak bij je neergelegd. Een assistent heeft aan een half woord immers genoeg?! Het komt ook voor dat de proactieve assistenten zelf al klussen hebben opgepakt die hun manager heeft laten liggen. Hoe doen ze dat?

Kennis en ervaring van secretaresses nemen toe. Taken gedelegeerd krijgen is een mooie kans om te groeien. Management assistentes kunnen vaak veel meer dan de manager weet en dan ze zelf denken. Door te investeren in een goede samenwerking tussen de manager en zijn of haar assistent kan je structureel taken overnemen van de manager. Een goed gesprek over de wederzijdse rolopvatting en rolverwachting kan hieraan bijdragen.

Het is voor de proactieve assistentes nodig dat ze zelf ook gaan delegeren. En dat is lastig als het in je zit om je overal verantwoordelijk voor te voelen. Maar voor iedereen geldt: delegeren kun je leren!