21 november 2017

In organisaties hebben jaarlijks tienduizenden vrouwen te maken met ongewenste seksuele aandacht van hun collega’s of leidinggevende. 44 Procent van de vrouwen die daarmee te maken krijgen voelt zich daarnaast ook nog geïntimideerd. En juist die combinatie heeft een enorme impact op hun welzijn. Volgens de Arbowet moet de werkgever er alles aan doen om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Veel organisaties moeten op dat vlak echter nog heel wat verbeteren.

Dit en meer blijkt uit een studie van SKB, een onderzoeksbureaugespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting. Bijna de helft (46 procent) van de slachtoffers van zowel seksueel ongewenste aandacht als intimidatie heeft het plezier in het werk verloren. Bij de vrouwen waar intimidatie niet speelt is dat 24 procent. Eén derde (33 procent) van de slachtoffers waarbij intimidatie in het spel is, wordt neerslachtig bij de herinnering aan die gebeurtenissen. Dat is tien keer zoveel als wanneer er geen sprake is van intimidatie (3 procent). Als vrouwen zich geïntimideerd voelen, zijn de gevolgen van ongewenste seksuele aandacht veel groter.

Negatieve invloed productiviteit

Intimidatie blijkt ook de productiviteit op het werk extra negatief te beïnvloeden. Zo zegt 53 procent van de slachtoffers die zich tevens geïntimideerd voelen, dat ze daardoor slechter functioneren op het werk. Dat is vier keer zoveel als wanneer er géén sprake is van intimidatie (13 procent). Ook blijkt dat één op de zes slachtoffers (17 procent) bepaalde werkzaamheden of plaatsen op het werk vermijdt. Als intimidatie niet meespeelt is dat veel lager, namelijk bij één op de vijftig vrouwen die ongewenste seksuele aandacht hebben gekregen (2 procent).

Lees meer over het onderzoek op HR Praktijk.

 


HR en integriteit: tools om uw vertrouwensrol te pakken

Pestgedrag, seksuele intimidatie, medewerkers die zich onveilig voelen op de werkvloer, diefstal, CV-fraude… Iedere HR-professional krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Vaak fungeert u hierbij als interne vertrouwenspersoon. Niet zo vreemd, want integriteit is een van de belangrijkste competenties van HR. Maar weet u ook hoe u in voorkomende gevallen het beste kunt handelen? En welke preventieve maatregelen u kunt nemen? Het komt allemaal aan bod in het seminar HR en integriteit: tools om uw vertrouwensrol te pakken van onze partner HR Academy.

 

MeToo_ een derde slachtoffers kan niet bij werkgever terecht

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk