11 april 2018

Veel teams hebben niet geleerd om goed met conflicten om te gaan omdat dit in traditionele organisaties vaak bij managers wordt neergelegd. Bij zelfsturing of zelforganisatie moeten de teamleden hun eigen conflicten oplossen. Hoe doe je dat op een vruchtbare manier?

De meeste mensen houden niet van conflicten. We denken dat conflict per definitie iets negatiefs is. Op zich logisch, want vaak wordt er halsstarrig vastgehouden aan de eigen standpunten en zienswijzen. Verblind door oplaaiende emoties gaan we de strijd met elkaar aan. De gevolgen voor de teamproductiviteit en werkgeluk zijn meestal desastreus. Bovendien heeft de communicatie met de klant en met andere teams er vaak onder te lijden. Conflicten kosten tijd, negatieve energie en geld. Veel geld. De geschatte kosten van conflicten in Nederland bedragen op jaarbasis minimaal 12 miljard euro. Bij transities naar minder hiërarchie en meer autonomie zie ik dat het aantal conflicten toeneemt of in ieder geval zichtbaarder wordt. Er constructief mee omgaan is misschien wel de grootste uitdaging voor autonome teams.

Conflicten horen bij het leven

Hiervoor gaan we in de leer bij Mary Parker Follet, profeet van het moderne management. Follet werd in 1868 geboren te Quincy in de Amerikaanse staat Massachusetts. Ze studeerde aan de Society for Collegiate Instruction of Women (een voorloper van Harvard) en werkte als sociaal werker en manager met jeugdigen. Daarnaast adviseerde zij directeuren uit het bedrijfsleven, een terrein waar vrouwen in die tijd normaliter geen toegang hadden. Volgens Follet is het noodzakelijk om conflicten uit de sfeer van goed of slecht te halen en erover te denken als een uiting van verschil; een verschil van meningen en een verschil van belangen. Omdat er altijd verschillen zullen zijn, zouden we deze vóór ons moeten laten werken in plaats van tegen ons. Kortom: het gaat er niet om hoe wij conflicten kunnen voorkomen, maar hoe we er op een vruchtbare manier mee omgaan. Conflicten kunnen immers een voedingsbodem zijn voor creativiteit, vernieuwing, groei en verandering.

Lees op HR Praktijk meer over het omgaan met conflicten binnen zelfsturende teams.

 


Training Praktisch coachen van zelfsturende teams

Wil u ook uw team begeleiden richting zelfsturing, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Tijdens de training Praktisch coachen van zelfsturende teams krijgt u inzicht in wat uw team nodig heeft en wat dit van u vraagt.


Zelfsturing: lessons learned om er een succes van te maken

Zelfsturing en de organisatie inrichten op basis van de principes van Ricardo Semler zijn momenteel hot topics. Bij de uitvoering gaat er in de praktijk echter veel mis. In hoeverre past zelfsturing bij je organisatie en hoe maak je er vervolgens een succes van? Tijdens dit kijkje in de keuken krijgt u de lessons learned van ervaren zelfstuurders van T-Mobile, gemeente Hollands Kroon, bouwbedrijf Kesselaar & Zn en BvdV Advocaten. Bekijk het aanbod van onze partner HR Academy.

 

Hoe ga je als zelfsturend team met conflicten om

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk