18 juli 2017

Bedrijven die uitzendkrachten inhuren zijn mede verantwoordelijk om een uitzendbureau in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde heeft.

De Inspectie SZW heeft daarom samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De checklist helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. Aan de hand van negen punten beoordelen bedrijven het uitzendbureau waar zij mee werken en wordt duidelijk welke punten zij zelf nog op orde moeten brengen.

Borgen en keurmerken uitzendbureau

 • Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Doe de ‘Waadi-check’ op de website van de Kamer van Koophandel. Zo controleert u of het uitzendbureau waarmee u zakendoet, op de juiste manier geregistreerd is. Vul het KvK-nummer van het uitzendbureau in.
 • Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid? Controleer of uw uitzendbureau SNA-gecertificeerd is op www.normeringarbeid.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de ‘SNA-attenderingsservice’. Die informeert u als er iets verandert in de certificering van het uitzendbureau waarmee u zakendoet.
 • Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie? Kijk op abu.nl en nbbu.nl. Deze brancheorganisaties hebben een overzicht van hun leden op hun website staan.
 • Betaalt het uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg? Een uitzendbureau mag zelf bepalen welk uurtarief het in rekening brengt. Maar het moet de uitzendkrachten wel genoeg betalen. Dat is in ieder geval het wettelijke minimumloon. Daarnaast geldt dat uitzendkrachten dezelfde beloning moeten krijgen als werknemers die bij u in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Dit staat in de cao voor uitzendkrachten. Als uitzendkrachten te weinig betaald krijgen, kunnen zij ook u daarvoor aansprakelijk stellen.
 • Factureert het uitzendbureau correct? Op een factuur moeten onder andere het KvK-nummer, het btw-nummer en een volledig adres staan. Maar er zijn meer eisen. U vindt ze op de website van de Belastingdienst, op de pagina
  Factuureisen.
 • Heeft het uitzendbureau een G-rekening? Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening. Het uitzendbureau kan het saldo op de G-rekening alleen gebruiken om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. Door de G-rekening te gebruiken, voorkomt u dat u aansprakelijk bent als een SNA-gecertificeerd uitzendbureau de loonheffingen of btw niet betaalt. Vraag het uitzendbureau of het een G-rekening heeft. U herkent een G-rekening aan de eerste twee nummers van het bankrekeningnummer: 99. In een IBAN-code zijn dit het tiende en het elfde karakter.

Uw eigen verantwoordelijkheid als inlener

 • Heeft u de identiteit van uw uitzendkrachten gecontroleerd? U bent daarom verplicht de identiteit van uitzendkrachten te controleren vóór het begin van het werk. Dat is belangrijk om fraude tegen te gaan, zoals belastingfraude en identiteitsfraude. En om illegale tewerkstelling te voorkomen. Controleert u de identiteit van uitzendkrachten niet regelmatig? Dan riskeert u een boete. Iedere uitzendkracht moet altijd een origineel identiteitsbewijs bij zich hebben als hij of zij voor u aan het werk is. U kunt de identiteit van de uitzendkracht als volgt controleren: Vraag de uitzendkracht om een geldig, origineel identiteitsbewijs. Dus géén kopie en géén rijbewijs. Laat de uitzendkracht zijn of haar handtekening zetten. Vergelijk die met de handtekening op het identiteitsbewijs.
 • Mag de uitzendkracht legaal in Nederland werken? Uitzendkrachten mogen vrij in Nederland werken in de volgende gevallen:
  • Ze hebben de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland. Let op: Voor Kroaten gelden aanvullende eisen.
  • Ze hebben de Kroatische nationaliteit, én:
  • een sticker in hun paspoort waarop staat ‘Arbeid wel toegestaan: tewerkstellingsvergunning niet vereist’, óf:
  • 12 maanden onafgebroken in Nederland gewerkt, met een geldige werkvergunning.
  • Ze hebben de nationaliteit van een land buiten de EER of Zwitserland, én:
  • een paspoort met een officiële sticker waarop staat ‘Arbeid wel toegestaan: tewerkstellingsvergunning niet vereist’, óf:
  • een verblijfsvergunning met een Aanvullend document waarop staat dat arbeid is toegestaan (een‘Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid’).
 • Zorgt u voor een gezonde en veilige werkplek voor de uitzendkrachten? Wilt u weten hoe u uw werknemers – inclusief uitzendkrachten – een veilige en gezonde werkomgeving biedt? Kijk dan op Zelfinspectie.nl en op Arboflexbranche.nl. Daarmee checkt u of u de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf kent, en of u de juiste maatregelen neemt.

Meer informatie op de site van de Inspectie SZW

Opleiding Inrichten van een flexibele organisatie

Organisaties moeten zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat vraagt om toename van de innovatiekracht, dynamiek en vernieuwing. Maar organisaties zitten veelal vast in bestaande structuren en hebben moeite om te bewegen. In de opleiding van onze partner HR Academy maakt u een diagnose van uw eigen organisatie, leert u met welke flexibele organisatievormen u de wendbaarheid vergroot en hoe u deze invoert. Bekijk het aanbod.

Cursus Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag

Wetgeving rond het arbeidsrecht verandert voortdurend. HR-medewerkers moeten niet alleen op de hoogte zijn van alle wijzigingen, het is ook belangrijk dat ze weten wat de wetgeving concreet voor hun organisatie betekent. Voldoet het huidige beleid? Na de cursus Arbeidscontracten, arbeidsrecht en ontslag weten ze hun actuele kennis toe te passen. Ook barst het lesmateriaal van de praktische toepassingen en voorbeeldcontracten. Veranderen de regels en wetgeving weer? Bij IMK Opleidingen mogen deelnemers voor slechts de locatiekosten altijd elke open cursus ongelimiteerd herhalen. Bekijk het programma de  locaties bij u in de buurt. 


Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk