De beste opleidingen en trainingen voor doorgegroeide vakmensen
Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

AVG: minimaal 40% van de werkgevers moet alle verzamelde cv’s wissen of anonimiseren

39 Procent van de grootste werkgevers heeft geen privacy statement met daarin verwijzingen naar de verwerking van cv’s en/of sollicitanten en zijn derhalve niet ‘AVG recruitment proof’. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder de top-100 meest favoriete werkgevers en top-25 grootste (uitzend)bureaus.

Op 25 mei trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. En voor de werkgevers en intermediairs die sollicitanten niet akkoord hebben laten gaan – al dan niet met terugwerkende kracht – met een ‘recruitment proof AVG’ statement, betekent het dat alle cv’s ouder dan 4 weken uit het systeem verwijderd moeten worden. Op basis van onderzoek van Intelligence Group is de voorzichtige inschatting dat vele honderden miljoenen cv’s moeten worden gewist of geanonimiseerd.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek naar het hebben van een ‘AVG recruitment proof privacy statement’ bij de top-100 meest favoriete werkgevers en top-25 grootste (uitzend)bureaus kwam naar voren:

  • Dat 39% van de grootste werkgevers geen privacy statement hebben met daarin verwijzingen naar de verwerking van cv’s en/of sollicitanten en derhalve niet ‘AVG recruitment proof’ zijn.
  • Bij 1 op de 3 werkgevers wordt geen privacystatement voorgelegd bij of wordt niet om toestemming gevraagd (opt-in) bij de sollicitant alvorens te solliciteren.
  • 23 van de 25 grootste intermediairs hebben een privacy statement waarin wordt omgeschreven wat er met de cv’s gebeurt na sollicitatie zoals de bewaartermijn, echter bij één op de drie (33%) kan de sollicitant solliciteren, zonder dat zij akkoord moet gaat met het privacy statement.
Lees op HR Praktijk hier meer over

Seminar: Privacy op de werkvloer, de impact van de AVG op HR

Op 25 mei 2018 verving de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor HR betekent dit dat er strenge eisen worden gesteld aan de opslag van gegevens van medewerkers. Dit seminar geeft u inzicht in de werking van deze nieuwe wet en u krijgt tips voor een adequate invoering in de eigen HR-praktijk.  Lees hier meer over.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk