16 februari 2018

Agile werken grijpt de laatste tijd om zich heen, maar wat betekent dit nu precies voor HR? Wat betekent Agile HR voor de invulling van uw taken en hoe kunt u dit toepassen binnen uw organisatie? Deze 5 principes op basis van het Agile HR manifest helpen u op weg.

Al aan het begin van het millennium is door een groep Amerikaanse softwareontwikkelaars een Agile Manifesto opgesteld. Hiervan afgeleid is het Agile HR manifest op Agilehrmanifesto.org:

Het ontdekken van betere manieren om een betrokken werkcultuur te ontwikkelen door het in de praktijk te doen en door anderen ermee te helpen. Door dit werk waarderen we:

  • Samenwerkende netwerken boven hiërarchische structuren
  • Transparantie boven geheimhouding
  • Aanpassingsvermogen boven normatieve regels
  • Inspireren en betrekken boven beheren en behouden
  • Intrinsieke motivatie boven extrinsieke beloning
  • Ambitie boven verplichtingen.

Hoewel er waardering is voor alles wat aan de rechterkant staat, wordt er méér waarde gehecht aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd (in vet).

Lees de 5 principes die gelden voor de ontwikkeling voor Agile op HR Praktijk.

 


Masterclass De impact van Agile en Lean werken op HR

Agile en Lean zijn werkmethoden die in steeds meer organisaties worden doorgevoerd. Centraal daarbij staat het creëren van meer wendbaarheid en een grotere klantgerichtheid. Maar welk effect heeft dit precies op de medewerkers en hun manier van werken? En welke impact heeft de toepassing van Agile en/of Lean op de invulling van uw HR-taken? Deze interactieve masterclass biedt u kennis en handvatten om uw HR-rol optimaal te kunnen vervullen binnen organisaties die met Agile of Lean werken (of daarmee willen gaan starten).

Lees meer over de masterclass De impact van Agile en Lean werken op HR van onze partner HR Academy.

 

Agile HR manifest_ 5 principes

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk