27 februari 2020

Heb jij een medewerker die heel direct is? Hij is eerlijk en je weet wat je aan hem hebt. Van zijn hart maakt hij geen moordkuil en hij kan explosief reageren. Als hij té direct is, dan heeft dat een grote impact op de afdeling. Collega’s gaan met een boog om hem heen of gaan er vol tegenin. Het komt de sfeer en de productiviteit niet ten goede. Lees in dit artikel meer over te directe medewerkers en vooral hoe je hem of haar bij kan sturen.

Te directe communicatie herkennen

Directe mensen denken niet altijd na over hoe een boodschap het best gebracht kan worden. Ze brengen hem gewoon. Dat komt er dan niet altijd even subtiel uit. Als iemand té direct is, klappen anderen om hen heen zelfs dicht. Waarschijnlijk heb je meteen iemand voor ogen als je de volgende kenmerken leest. Iemand die té direct communiceert:

 • vertelt snel en in niet mis te verstane woorden waar het op staat
 • komt explosief over
 • spreekt irritaties meteen uit
 • reageert vanuit emotie en gevoel
 • wordt als weinig respectvol ervaren
 • geeft anderen het gevoel dat tegenspraak of een andere mening niet op prijs wordt gesteld
 • zet mensen voor het blok
 • is zwart-wit in zijn argumentatie

Je hebt direct en je hebt té direct

Direct zijn heeft zijn veel voordelen. Kort en krachtig zeggen waar het op staat, is effectief en efficiënt. Iedereen weet waar hij aan toe is bij een direct persoon, hij zegt wat hij bedoelt en bedoelt wat hij zegt. En je kan bij deze persoon zelf ook heel eerlijk en duidelijk zijn, dat vindt hij juist prettig.

Maar je hebt ook té directe communicatie. Alle aandacht van de ontvanger gaat naar de manier waarop de boodschap gebracht wordt. Dat leidt af van de inhoud, die gaat daarbij verloren. Hierdoor bereikt de directe medewerker niet zijn beoogde doel. En nog erger: het roept irritaties en vermijdgedrag op.

Het effect van direct communiceren op anderen

Te directe communicatie - IMK OpleidingenTé directe communicatie heeft gevolgen voor de sfeer en de onderlinge samenwerking in het team. Sommige medewerkers zien er tegenop om deze collega dingen te vertellen, verdraaien de waarheid of vertellen zelfs niets. Het liefst gaan ze hem zoveel mogelijk uit de weg. Anderen gaan juist de strijd aan. Ze schieten in de verdediging of gaan op dezelfde, directe manier terug communiceren. Er ontstaan conflicten en het gaat van kwaad tot erger.

Als medewerkers zich niet kunnen of durven uitspreken, wordt er niet effectief gewerkt. Dat zie je ook terug in de teamresultaten en het contact met andere afdelingen en zelfs klanten. Kortom, een medewerker met een té directe manier van communiceren heeft grote impact op een afdeling. Het verbeteren van zijn manier van communiceren, heeft een positief effect op het werkplezier en de productiviteit van het hele team.

Hoe stuur je een té direct medewerker bij?

Het is dus duidelijk in ieders belang dat de betreffende medewerker minder direct wordt. Maar hoe pak je zo’n directe medewerker als leidinggevende aan? De volgende stappen helpen je het gesprek aan te gaan.

 1. Bewust worden
  Stap één is bewustwording. Vraag aan de medewerker of hij weet welk effect zijn manier van communiceren kan hebben. Geef wat concrete voorbeelden van wat jou zelf is opgevallen.
 2. Wanneer gebeurt het?
  Het komt zelden voor dat iemand áltijd te direct is. Vaak wordt zijn explosieve reactie ergens door getriggerd. Wellicht een irritatie? Als hij druk ervaart, zich afgewezen voelt? Of juist heel enthousiast is? Help de medewerker bewust worden van zijn triggers.
 3. Minder direct: wat levert het op?
  De volgende stap is met hem bespreken hoe hij het kan veranderen. De te directe medewerker kan er pas wat aan doen als hij er zelf open voor staat. Dat lukt als hij inziet wat het hem oplevert. Maak hem ervan bewust dat hij met subtielere communicatie juist beter en sneller zijn doelen zal behalen. Hij wordt beter gehoord.
 4. Tips voor de directe medewerker zelf
  Deze tips kun je hem meegeven om hem te helpen tactvoller te communiceren.
  1. Tel tot 10… of 100. Wacht even met je reactie en voorkom dat je uitspraken doet waar je achteraf spijt van krijgt.
  2. Inleven: vraag jezelf, telkens als je impulsief wilt reageren, af wat het effect op de ander kan zijn wanneer jij iets zegt of doet. Verplaats je in de ander en bedenk hoe diegene het liefst aangesproken wordt.
  3. Vraag jezelf af welk doel je wilt bereiken. Draagt jouw opmerking bij aan het bereiken van je doel? Gaat iemand sneller werken als je hem blijft vertellen dat hij te langzaam werkt of kan je het maar beter niet zeggen?

Help jouw medewerker tactvoller te communiceren. Maak hem bewust van de situaties en heb het er samen over. Laat hem zijn eigen verantwoordelijkheid nemen in het leerproces, maar stuur hem wel bij waar nodig. Blijf met hem in gesprek.

Effectief communiceren op de werkvloer

Gesprek voeren - (c) IMK Opleidingen

Het kan goed zijn dat je medewerker meer nodig heeft. De cursus Effectief communiceren op de werkvloer is hier speciaal voor bedoeld. De deelnemers worden zich bewust van het effect van hun directe manier van communiceren. Met eigen praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen ontwikkelen ze een tactvollere communicatiestijl. Daarnaast biedt IMK Opleidingen ook coaching. In eén op één sessies met hun coach gaan ze met hun eigen specifieke ontwikkelvraag aan de slag.

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze studieadviseurs via 0172 – 42 34 56. Ze staan graag voor u klaar. Per e-mail kan ook via Studieadvies@IMKopleidingen.nl.