De beste opleidingen en trainingen voor doorgegroeide vakmensen
Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

2018: zeker geen saai jaar op arbeidsrechtelijk gebied

Zoals altijd wordt in de cursus Arbeidsrecht, arbeidscontract en ontslag stil gestaan bij recente wijzigingen in wet en jurisprudentie. De wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied zijn op dit moment nog beperkt. Advocaat én trainer Alain Camonier vertelt wat u kunt verwachten. 

Arbeidsrechtelijke wijzigingen 2018

Nieuw is onder andere dat vanaf 1 januari 2018 de werkgever het minimumloon moet betalen voor overwerk. Hierom moet ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk. De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van €77.000 naar €79.000 of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is). En ook gaat de AOW-leeftijd verder omhoog naar 66 jaar. De AOW-leeftijd zal verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar in 2021. 

Het bovenstaande betekent echter niet dat 2018 een saai jaar wordt op arbeidsrechtelijk gebied. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben namelijk in oktober 2017 hun regeerakkoord gepresenteerd onder de titel “vertrouwen in de toekomst”. Dit regeerakkoord belooft een groot aantal voorgenomen maatregelen die bedoeld zijn om de arbeidsmarkt te hervormen, waarschijnlijk al in de loop van 2018. De meest in het oog springende wijzigingen zijn hieronder beschreven.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven werknemers eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden, wordt de periode van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee jaar naar één jaar.

Transitievergoeding

De transitievergoeding wordt weer gewijzigd: voor ieder dienstjaar ontvangt de werknemer 1/3 maandsalaris. Nu is het zo dat de werknemer voor dienstjaren vanaf 10 jaar dienstverband een ½ maandsalaris per dienstjaar ontvangt. Voor deze werknemers houdt het voornemen dus een verlaging in van de transitievergoeding.

Ook zullen alle werknemers bij ontslag in beginsel recht hebben op de transitievergoeding: de huidige eis dat de werknemer ten minste twee jaar in dienst moet zijn, vervalt.

Lees meer de cursus arbeidsrecht, arbeidscontract en ontslag

En dan zijn we er nog niet

Ook zijn er nog wijzigingen over ontslaggronden, proeftijd, de ketenregeling en zzp’ers. Al met al voldoende redenen om de ontwikkelingen in het arbeidsrecht goed in de gaten te houden en u in te schrijven voor de cursus Arbeidsrecht, Arbeidscontract en Ontslag van IMK Opleidingen. Mijn collega trainers en ik vertellen u graag wat al deze wijzigingen in de praktijk voor uw organisatie betekenen. 

 

2018 - geen saai jaar op arbeidsrechtelijk gebied

 


Anderen lazen ook: