Zeven teamleiders van Woonzorgcentrum de Beyart volgden een Incompany training Beoordelings- en functioneringsgesprekken bij IMK Opleidingen. Deelnemer Karin Castermans: “De training zat voor ons vol eyeopeners. Het was zo herkenbaar wat de trainer aanhaalde. Als voorbeeld nam hij iemand die niet fris ruikt, hoe maak je dat bespreekbaar? Of iemand die structureel te laat komt? Onze medewerkers spreken elkaar nu sneller aan op gedrag. Je hoeft niet te wachten tot dat jaarlijkse gesprek, maar je kunt elkaar het hele jaar door feedback geven.”

>> Interesse in een incompany traing? Haal de IMK experts in huis.

Concrete verbeterslagen

Karin Castermans voegde zich voor deze training bij de teamleiders vanuit haar rol als coördinator personeelszaken. “We hadden een paar maanden eerder een training Verzuimgesprekken in deze setting gevolgd. Toen merkten we hoe prettig het was om bij elkaar te komen met de mensen die samen het beleid moeten uitvoeren. Daar is verder nooit echt aanleiding voor. Er is natuurlijk wel regelmatig een managersoverleg, maar daar zitten niet alle teamleiders bij. Het was goed om dit onderwerp ook eens met elkaar aan te pakken.”

In een bedrijf met zoveel medewerkers is het niet gek dat in de loop der jaren de beoordelingssystematiek door verschillende teamleiders ook verschillend werd ingezet. Karin: “De uniformiteit was al enige tijd zoek. De directie en ik merkten dat het daardoor moeilijker werd om mensen op bepaalde dingen aan te spreken. Daarnaast kwamen er soms te weinig concrete verbeteringen uit de gesprekken. Toen de OR hier ook vragen over ging stellen, vond de directeur dat het tijd was om een verbeterslag te maken met de beoordelingsgesprekken.

Trainer uit de praktijk

We zochten een training van anderhalve dag, gebaseerd op de training Beoordelings- en functioneringsgesprekken uit het open programma. De trainer kwam langs voor een voorbespreking met de directeur erbij. Wij vonden het heel prettig dat we, voordat we met IMK Opleidingen in zee gingen, al even kennis konden maken met de trainer. Daarnaast vielen we voor de mix van een duidelijk programma met theorie, waarbij er ook ruimte was voor onze eigen invulling.

De trainer (Frank Lemeer) bracht de inhoud op een boeiende en inspirerende manier, zonder dat het een monoloog werd waar de hele groep alleen maar naar luistert. Frank is zelf jarenlang leidinggevend geweest en onderbouwde zijn verhaal dan ook met praktijkvoorbeelden. Er was volop afwisseling tussen informatieoverdracht, het prikkelen van de deelnemers en zelf aan de slag gaan.

Collega’s laten spreken

Na de training hebben we samen met de OR een nieuwe beoordelingsprocedure ontwikkeld voor De Beyart. Daarbij hebben we heel concreet dingen uit de training gebruikt, zoals een beoordelingsformulier. Ook laten we de medewerkers voortaan, ter voorbereiding op hun beoordelingsgesprek, collega’s vragen om feedback.

Er was aanvankelijk vrees dat hierover wat weerstand zou ontstaan onder de medewerkers. Maar het gaat boven verwachting goed. Mensen merken dat het meevalt; het is lang niet allemaal negatief en doordat je meerdere collega’s bevraagt, komt er altijd een soort gewogen gemiddelde uit.”

“De training was meer dan het oefenen van beoordelingsgesprekken.”

Trainer Frank Lemeer aan het woord: “De sfeer in deze groep was heel open, lerend en reflecterend naar elkaar. Ook bij De Beyart merken ze dat er in de zorg een zekere ‘verzakelijking’ is opgetreden. Het echte zorgaspect blijft, maar het wordt steeds belangrijker om de juiste persoon op de juiste plek te zetten. Vroeger was het vaak zo dat mensen bijvoorbeeld al dertig jaar in dienst waren en deden wat ze altijd gedaan hebben. Daarmee haal je niet het hoogste rendement uit de medewerkers. Tegenwoordig moet je met minder mensen meer werk verrichten. Het is dus essentieel dat je efficiënt omspringt met het talent dat je in huis hebt.

Hier was ook aandacht voor in de training. Beoordelingsgesprekken zijn een belangrijk middel, maar dan wel als onderdeel van de dagelijkse aansturing. De training is meer geweest dan het oefenen van die gesprekken, want daar waren ze al behoorlijk bedreven in.”