Binnen de HeidelbergCementGroep is Mebin de Nederlandse betonmortelproducent en marktleider in beton qua volume, productenprogramma en betonkennis.

De OR van Mebin durfde de directie in het verleden niet tegen te spreken. OR-lid Erik Cooijmans: “Je zit toch tegenover je baas. Als nieuwe en jonge ondernemingsraad waren we bang om tegen de baas te zeggen dat we ergens anders over dachten.” Directeur Ronel Dielissen vindt dat dit duidelijk verbeterd is: “Sinds de training spreekt de OR zich uit. We hebben soms een verschillende invalshoek, maar door elkaar scherp te houden kom je verder. Ik ben daar zeer tevreden over.”

>> In 7 stappen van vraagstuk naar resultaat, hoe doen wij dat?

Erik: “Dat was behoorlijk frustrerend. Soms waren we het ergens echt niet mee eens. Maar omdat wij onze argumenten niet goed genoeg onder woorden konden brengen, werd het dan toch besloten. Pas na afloop van een vergadering, als we weer onder elkaar waren, dan kwam de frustratie eruit. We wisten vaak wel wát we hadden willen zeggen, maar niemand was in staat geweest om te bedenken hóe.”

Hoogste tijd dus om de OR te laten trainen, vonden ze bij Mebin. Hoe kan je op een juiste manier kritisch zijn, zodat je van toegevoegde waarde bent voor het bedrijf? Erik: “Een collega van Personeelszaken raadde ons IMK Opleidingen aan. Zij had hier vanuit haar vorig baan ervaring mee en roemde vooral de praktijkgerichtheid. Trainer en OR-specialist Arnoud Berkel bleek goed in staat onze wensen en die van de directie te verwerken in zijn training.”

Bij het begin beginnen

“Eerst was het zaak dat de nieuwe OR-leden de basis leerden. We zijn daarom gestart met een cursus over hoe medezeggenschap werkt, wat er van een OR wordt verwacht, de rechten en plichten van de OR en uitleg over de Wet op Ondernemingsraden. Degenen die al langer in de OR zaten, waaronder ik zelf, wisten al hoe het een en ander in elkaar zit. Toch vonden wij het erg prettig om alles weer eens op te frissen. Bovendien leerden we elkaar tijdens die cursus meteen beter kennen. Sommigen hadden elkaar alleen in het voorbijgaan wel eens ontmoet. Als je zo nauw met elkaar samenwerkt binnen de OR en je maakt daarin een ontwikkeling door, dan is het prettig als je van elkaar weet waar een ieders kwaliteiten en valkuilen liggen. Zo voorkom je dat je botsingen krijgt en kun je elkaar juist aanvullen.”

De inhoud in

“De stijl van trainen was vooral praktisch. Dat vonden we prettig, want daardoor konden we er meteen wat mee in de praktijk. Toen de basiskennis op orde was, wilden we een vervolg. Assertiviteit stond hoog op de agenda. Het duurde dan ook niet lang voor we twee vervolgtrainingen hebben ingezet. Crucial Conversations in de OR sprak ons erg aan. Daarnaast wilden we meer de inhoud in. Dat lukte met de training Beïnvloeden vanuit de OR.”

“Door de reactie van de directrice weten we: we doen het zo slecht niet”

“De handvatten die we tijdens deze trainingen kregen, gebruiken we nog steeds. Het helpt enorm dat je naslagwerk meekrijgt, zodat je alles later nog eens terug kan lezen. Je moet je voorstellen dat wij niet dagelijks met de OR bezig zijn. Je doet het natuurlijk naast je gewone werk. Ik werk als betonmenger, dan voer ik niet dagelijks ingewikkelde gesprekken over het beleid. En dat geldt ook voor de andere OR-leden. De kans is daarom groot dat de stof uit de training snel wegzakt. Maar door allerlei samenvattende kaartjes en handige papiertjes die je er zo weer bij kunt pakken, zijn we allemaal in staat om er mee bezig te blijven.”

Professionele OR

“Vooral de gesprekken met de directie gaan nu echt beter. We zitten vier keer per jaar met elkaar om de tafel. Een paar jaar geleden ging dat stukken moeizamer dan nu. Toen gingen we te snel mee in wat de directie presenteerde. Nu geven we het duidelijk aan als we bijvoorbeeld meer tijd nodig hebben om echt in het onderwerp te duiken.”

De directeur zei laatst tegen de voorzitter van de OR dat ze echt kon merken dat we professioneler zijn geworden.” Ronel licht dit verder toe: “Het is ons allemaal duidelijk geworden dat de OR en de leiding in feite hetzelfde doel hebben: het bedrijf en de medewerkers continuïteit bieden. De training van IMK Opleidingen en de manier hoe de OR hier serieus is mee omgegaan, heeft hier zeker aan bijgedragen.”

Het was in het begin natuurlijk wel wennen, voor alle partijen. Wij vonden het best eng om kritisch te zijn en de directie was niet van ons gewend dat wij tegengas gaven. Inmiddels begint het langzaam gewoon te worden. En dat de directeur zoiets zegt, dan is dat voor ons de bevestiging dat we het toch zo slecht niet doen. Je denkt al snel dat het negatief is als je ergens tegenin gaat. Maar door haar reactie en de trainingen zijn we gemotiveerd om op deze voet verder te gaan.”

Trainer en OR specialist Arnoud Berkel aan het woord:

“De OR van Mebin heeft in de gaten: ze zijn er niet alleen voor het personeel, maar voor het hele bedrijf”

“Ik zie vaak bij ondernemingsraden dat ze verstrikt zitten in de gedachte: we zijn er voor het personeel. Dan leggen ze de focus op wat er allemaal niet goed gaat. De OR is er voor het hele bedrijf, dus ook voor de directie. Op die manier ga je samen nadenken over wat er allemaal binnen het bedrijf gebeurt en ben je vanuit een veel positievere visie met elkaar in gesprek. Dat hebben ze bij Mebin perfect in de gaten. Ze gaan steeds heel concreet met de training aan de slag. Als ik ze bel en vraag: wat hebben jullie er nou mee gedaan? Dan krijg ik een heel concreet antwoord met allerlei voorbeelden van gesprekken die ze volgens de stappen uit de training hadden voorbereid en welk resultaat ze daarmee hebben behaald. Dat is mooi om te zien, daar krijg ik wel een kick van.”