Interview met Astrid Rijkhoff, P&O-manager

“We hebben hier voor het in kaart brengen van het traject vooraf verschillende opleiders uitgenodigd. We wilden voor een groep van 60 leidinggevenden in de productie een degelijk stuk opleiding organiseren en dat voor meerdere jaren. Wat meteen aansprak was de manier waarop IMK Opleidingen tijdens die eerste meeting serieus doorvroeg, diep op de case inging, wilde weten hoe onze visie naar de toekomst was, doorvroeg over het draagvlak en andere essentiële zaken.”

“IMK Opleiding kijkt verder, en die instelling prikkelde ons. Ze bevestigden bovendien onze eigen ideeën over de toekomst. Het was de enige aanbieder die diep op ons inging. Met goede evaluatievoorstellen en veel inspirerende details. Dat sloot voor 100% aan bij wat ik voor ogen had. En het beste nieuws is, dat ze alle verwachtingen ook ruimschoots hebben waargemaakt!”, aldus Astrid Rijkhoff, P&O-manager bij Hessing in Zwaagdijk.

Hessing Supervers is een snel groeiend productiebedrijf dat groenten en fruit gebruiksklaar voorbewerkt voor de retail (of supermarkten). Zo’n 600 medewerkers met allerlei achtergronden en nationaliteiten werken bij deze snijderij die tot één van de grootste van Nederland behoort. De nieuwe medewerkers komen uit alle windstreken, met evenzoveel ervaringen en achtergronden.

“Recent hebben we de organisatiestructuur en de inhoud van de functies een nieuwe invulling gegeven. Daarbij beloofden we de medewerkers, ze blijvend te gaan helpen die hogere verwachtingen van hun rol als leidinggevende waar te maken. ‘Leidinggeven op de werkvloer’ wordt bij ons een opleidingstraject dat meerdere jaren doorloopt. Het vormt de backbone van onze ondersteuning van de leidinggevenden.

60 medewerkers hebben in 7 groepen de basiscursus afgerond. Dat werd feestelijk afgerond met een certificaat, een hapje en een drankje, en de aanwezigheid van het management. “Toch is er altijd het risico dat wat ze geleerd hebben wegzakt. Het vervolg voor deze mensen staat daarom al in de planning. Een opfriscursus van het geleerde van vorig jaar, plus een nieuw thema. In dit geval ‘Het functioneringsgesprek’. Volgend jaar doen we het weer, met weer een ander thema.

“Ondertussen draait er al weer een basiscursus voor de nieuwkomers en mensen die het om een of andere reden eind vorig jaar gemist hebben. Iedereen is verplicht te komen, maar dat geheel zonder gemor. De evaluaties zijn steeds enthousiast en lovend. Over de trainer en de inhoud. Ik heb geen wanklank gehoord. Velen vonden het echt leuk om door een goede trainer aan het denken gezet te worden over hun functioneren en stijl van werken. Ze kijken uit naar het vervolg. Wat wil je nog meer.”

Ja, ik wil graag meer informatie over een training op maat

Toelichting door Judith Krukkert, trainer bij IMK Opleidingen

“De circa zestig leidinggevenden, zowel de chefs van dienst en versoperators, die verantwoordelijk zijn voor een of meerdere productielijnen, zijn veelal vanuit praktijkervaring naar hun leidinggevende functie gegroeid. In het licht van de groei en de nieuwe organisatiestructuur, waarbij meer verwacht wordt van de leidinggevenden, wilde Hessing hen praktisch toepasbare handvaten aanreiken in hun (nieuwe) positie.

Met de incompanytraining ‘Praktisch leidinggeven op de werkvloer’ is er inzicht gegeven in de basis van leidinggeven, zoals de verschillende stijlen volgens het model ‘situationeel leidinggeven’. Er is ingegaan op de bijbehorende taken, verantwoordelijk­heden, bevoegdheden en de basisvaardigheden in het aansturen, motiveren en stimuleren van medewerkers. Doordat de leidinggevenden samen de training volgden, gaf dit een positieve bijdrage aan de onderlinge samenwerking en communicatie, zowel naar hun medewerkers als naar hun eigen leidinggevenden. Hierbij ging het om bewustwording van gewenst (voorbeeld)gedrag en vaardigheden op het gebied van motiverend leidinggeven en effectief communiceren met je medewerkers. Door het krijgen van inzicht in het effect van het eigen gedrag op de medewerkers en de consequenties daarvan, is de groei naar taak­volwassenheid van de leidinggevende ingezet.

Hessing en IMK Opleidingen zijn periodiek met elkaar in gesprek. Het gezamenlijke doel is het ontwikkelen van mensen door bewustwording te kweken en vervolgens concreet vaardigheden te oefenen die meteen in de praktijk kunnen worden toegepast. Er is een structurele samenwerking en vertrouwensrelatie ontstaan tussen Hessing en IMK Opleidingen. Daar zijn wij beiden trots op.”