Heb je een meer persoonlijke, werkgerelateerde ontwikkelingsvraag? Je wilt liever niet in een groep aan de slag of jouw ontwikkelvraag is te specifiek? Dan is coaching de oplossing voor jou. Samen met een IMK-coach ga je met jouw persoonlijke leerdoelen aan de slag.

Coaching: voor meer plezier en resultaat in jouw werk

Drie dingen zijn essentieel voor effectieve coaching: heldere leerdoelen, vertrouwen en een goede match. Bij IMK Opleidingen vind je de juiste coach, passend bij jou en jouw situatie. Alle IMK-coaches zijn gekwalificeerde professionals.

Doel

Het coachtraject richt zich op je ontwikkeling en je zelfsturend vermogen. De sessies sluiten aan op jouw eigen ervaringen. De coach heeft de rol van klankbord, ondersteuner en begeleider. Hij maakt je bewuster aan de hand van doeltreffende vragen en methoden, die gericht zijn op het transformeren van je belemmeringen en het doorontwikkelen van je vaardigheden.

Aanpak

Je krijgt eerst een intakegesprek met jouw coach. Is het ook wat jou betreft een match, dan stellen we een coachplan op. Hierin leggen we je leerdoelen vast. Het is mogelijk om deze gaandeweg aan te scherpen of te verdiepen. Je leidinggevende is hier ook bij betrokken, om de verbinding met de praktijk te verankeren.

Aantal coaching sessies

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is per situatie en persoon verschillend. Na de intake maakt de coach een schatting en doet daarmee een voorstel. Het is na elke sessie mogelijk om dit in gezamenlijke overeenstemming te wijzigen.

In de praktijk

Je schrijft na iedere sessie een reflectieverslag. Deze gaat ook naar je leidinggevende, omdat hij jou tussen de sessies door in de praktijk begeleidt. Hij is medeverantwoordelijk voor het verankeren van de nieuwe inzichten en vaardigheden.

Op alle niveaus

Coaching kan op alle niveaus van een organisatie effectief ingezet worden.

  • Medewerker niveau
    Veel voorkomende vraagstukken gaan over assertiviteit, loopbaankeuzes, functieversterking, balans vinden tussen werk en privé.
  • Middenkader
    Alle bijbehorende uitdagingen rondom leidinggeven, communicatie en de uitdagende positie tussen hoger management en team.
  • Hoger management, directie en ondernemers
    Zowel bij persoonlijke als organisatievraagstukken fungeert de coach als klankbord en adviseur.

Meer informatie?

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via 0172 203 676 of per e-mail via [email protected].