De DISC kleuren zijn rood, geel, groen en blauw. Lees hier waar elke kleur voor staat, aan welke lichaamstaal je ze kunt herkennen en wat de kwaliteiten en valkuilen zijn.

DISC kleuren model

Voordat we meer vertellen over de kleuren, nog even kort een overzicht hoe het DISC model is opgebouwd. Wat jouw gedragstype of DISC kleur is, wordt bepaald door jouw score op de verschillende gedragspatronen:

Uitleg over DISC kleuren | IMK Opleidingen

Jouw persoonlijke stijl is altijd een combinatie van alle vier de kleuren. Er is één gedragstype dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Hieronder staan de gedragskenmerken van de verschillende kleuren beschreven.

DISC kleuren: Rood (dominant)

Iemand die hoog scoort op rood reageert proactief op veranderingen en uitdagingen, kan snel denken en schakelen, is resultaatgericht, wil graag winnen, neemt de leiding en heeft een ‘kort lontje’, maar is het ook weer snel vergeten. Rood is overtuigend en innovatief. Hij kan snel besluiten nemen.

Lichaamstaal

Mensen die het kenmerk rood hebben, herken je onder andere aan de onderstaande kenmerken:

 • Maakt direct oogcontact;
 • Beweegt zich snel en doelgericht;
 • Spreekt krachtig en snel;
 • Gebruikt directe en kernachtige taal;
 • Ferme handdruk;
 • Neemt ruimte in;
 • Energiek, dynamisch.

 

Kenmerken Rood - DISC - IMK Ople

Sterke kanten

Mensen met het kenmerk rood zijn gedreven om het maximale uit zichzelf te halen en doelen te behalen. Een persoon met rode kenmerken is een échte durver, strijdlustig van aard en bovenal avontuurlijk. Daarnaast zijn ze erg competitief: ze willen boven een ander uitstijgen, en weten dan ook precies wanneer ze gas bij moeten geven om dit te bereiken. Bovendien zijn mensen met rood ook niet bang om lastige knopen door te hakken, en de definitieve doorslag te geven aan ingewikkelde kwesties op de werkvloer. Sterker nog, ze nemen het liefst de touwtjes in eigen handen, en hebben graag het laatste woord. Rood is standvastig, en laat zich niet gemakkelijk van zijn voetstuk stoten. Ze zijn zelfstandig en geboren om te ondernemen waar mogelijk. Dat sluit dan weer mooi aan op de dominante rol van hun persoonlijkheid.

Valkuilen

De dominantie van rood kan op vele fronten gunstig uitvallen, maar kan ook een averechts effect hebben. Zo worden mensen met rood vaak omschreven als risicovol, agressief of fel wanneer het niet gaat zoals ze willen. Ook kunnen ze egocentrisch en een tikkeltje egoïstisch zijn door moeiteloos over lijken te gaan als dat van hen wordt verwacht. Daarnaast kunnen ze soms moeilijk uit een tunnelvisie op de werkvloer komen. Ook kan rood wat dictatoriaal overkomen in gedrag, en heerszuchtig zijn in de omgang.

 

Gedragskenmerken Rood -DISC - IMK Opleidingen

DISC kleuren: Geel (Invloed)

Iemand die hoog scoort op geel oefent invloed uit op zijn omgeving via verbale overtuigingskracht en non-verbale uitstraling of charme. Geel is enthousiast, hartelijk en grenzeloos optimistisch. Geel stimuleert en inspireert anderen en is diplomatiek.

Lichaamstaal

 • Snelle hand- en armgebaren;
 • Spreken met veel animatie en stembuiging en hoog spreektempo;
 • Zeer veel gezichtsuitdrukkingen;
 • Overtuigende taal;
 • Uitnodigend, hartelijk;
 • Zoekt fysiek contact (schouderklopjes, arm aanraken);
 • Druk, aanwezig, beweegt veel, maakt veel geluid.

geel kenmerk disc - IMK Opleidingen

Sterke kanten

Mensen met het kenmerk geel kun je er in een grote groep al snel uitpikken: ze zijn extravert, en hebben een charmante persoonlijkheid dat straalt van spontaniteit, creativiteit en enthousiasme. Ze worden omschreven als het zonnetje in huis en zijn energiek in hun doen en laten. Geel is creatief, interactief en inspirerend. Geef ze een pen en wat papier, en je krijgt er een waslijst met nieuwe, baanbrekende ideeën voor terug. En alsof dat nog niet genoeg is, weten ze deze ideeën vaak goed voor te leggen aan een ander dankzij hun spraakzaamheid en communicatieve vaardigheden. Nog een andere sterke kant van geel is hun tolerantie naar andere mensen toe: vrijheid van meningsuiting vinden ze belangrijk, en staan daardoor open voor verschillen in religieuze levensbeschouwingen en culturen.

Valkuilen

Aan het kenmerk geel worden veel sterke en positieve kanten toegeschreven, maar er zijn ook kanten die minder positief worden ervaren in de praktijk. Zo kunnen mensen met geel in bepaalde situaties weinig ruimte geven aan anderen, en zijn ze chaotisch wat betreft het structureren en organiseren van hun dagelijks leven. Ook zijn ze snel afgeleid en kunnen ze concentratieproblemen ervaren op de werkvloer. Daarnaast kunnen mensen met geel opdringerig zijn met het opleggen van creatieve ideeën. Impulsiviteit gaat tevens ook niet onopgemerkt voorbij: zowel op zakelijk- als privé gebied kan geel soms net wat te veel geld uit geven, of een ondoordachte beslissing nemen wat zij zich achteraf pas beseffen.

 

gedrag geel disc - IMK Opleidingen

DISC kleuren: Groen (Stabiel)

Een persoon die hoog scoort op groen houdt ervan volgens vaste gewoontepatronen te werken. Groen heeft graag duidelijkheid en zekerheid, weten waar hij aan toe is. Het werktempo is langzaam maar gestaag, een doener. Groen is geduldig, attent, zorgzaam, servicegericht en betrouwbaar.

Lichaamstaal

 • Vriendelijke gezichtsuitdrukking
 • Regelmatig oogcontact
 • Praat langzaam met zachte stem en met enige stembuiging
 • Gebruikt ondersteunende en aanmoedigende taal
 • Bescheiden en afwachtend
 • Luistert graag, knikt veel en begrijpend
 • Ontspannen, kalm, relaxt

kenmerken groen disc - IMK Opleidingen

Sterke kanten

Mensen met het kenmerk groen zijn gedegen vanuit harmonie tussen visie, strategie en teambuilding. Ze stralen rust en kalmte uit, hebben een neutraal en gestroomlijnd denkpatroon en hebben een systematische werkwijze. Daarnaast hebben ze een relaxte houding, kunnen ze zich gemakkelijk aanpassen aan onverwachtse veranderingen in hun omgeving, en weten in balans te blijven op momenten dat er veel onrust om hen heen verkeert. Een andere sterke kant van groen is het hebben van geduld, wat gecompleteerd wordt door het vermogen om goed te kunnen luisteren naar anderen: dit maakt hen vaak zorgzame personen in de omgang, waarbij het begrip voor de ander welgesteld is. Ook is een persoon met groene kenmerken genuanceerd, wat betekent dat er meerdere opties onder de loep kunnen worden genomen zonder bevooroordeeld te zijn of een vooringenomen standpunt in te nemen.

 

Valkuilen

Hoewel de nuchtere, relaxte modus van het kenmerk groen in de meeste gevallen wordt gewaardeerd, kan het soms ook negatief ervaren worden, bijvoorbeeld in situaties waarbij sociale betrokkenheid gewenst is. Doordat mensen met het kenmerk groen de voorkeur hebben om op de achtergrond te blijven – en het weleens voorkomt dat ze zich wegcijferen – kunnen ze saai of onsociaal overkomen. Desondanks kan groen juist ook heel bemoeizuchtig zijn met betrekking tot onderwerpen die ter discussie staan, of het werk van anderen. Daarbij is hun eerlijkheid, hoezeer ook gewaardeerd, niet altijd even gewenst. Dit kan voor onhandige situaties zorgen. Ook kan het voorkomen dat mensen met groen onzeker zijn en als gevolg daarvan conflicten vermijd, en kiezen er bewust voor om interacties en gelegenheden met bepaalde personen uit de weg te gaan.

 

gedrag groen disc - IMK Opleidingen

DISC kleuren: Blauw (consciëntieus)

Hoog scorend op blauw houdt zich vast aan vaste regels en procedures. Blauw is nauwkeurig, geordend, analytisch en perfectionistisch. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Blauw is objectief, controlerend en kan logisch denken.

Lichaamstaal

 • Weinig gezichtsuitdrukking
 • Beheerste lichaamstaal met langzame bewegingen
 • Weinig hoogteverschil in stem, neigt naar het monotone
 • Taalgebruik is precies, gericht op specifieke details
 • Correct en beleefd, gereserveerd, bewaart fysiek afstand
 • Directe, onderzoekende, analyserende, soms scherpe blik

 

kenmerken blauw disc - IMK Opleidingen

Sterke kanten

Mensen met het kenmerk blauw zijn nauwgezet, analytisch en accuraat in zowel hun privéleven als op de werkvloer: ze willen kwaliteit afleveren, en hebben een kritische kijk op hun eigen werk. Een persoon met blauw is goed in het verzamelen van feiten en gedetailleerde informatie, en baseren hun argumenten op feiten en cijfers. Ze zijn objectief, gedisciplineerd maar vooral ook perfectionistisch. Een individu met blauw is dan ook niet gevreesd deze te stellen om duidelijkheid te krijgen. Daarnaast heeft een persoon met blauwe kenmerken een voorkeur voor een gestructureerde dagindeling en een behoefte aan nauwkeurigheid en precisie in de workflow: ze werken stap-voor-stap. Ook bevinden ze zich liever in een omgeving waarin alles nauwkeurig is benoemd, en een exacte plek heeft.

 

Valkuilen

Over het algemeen kunnen mensen met het blauwe kenmerk minder goed omgaan met kritiek. Dit komt omdat ze relatief streng zijn voor henzelf met betrekking tot het leveren van prestaties en het internaliseren van kritiek van anderen. En juist omdat ze kritisch zijn op zichzelf, kunnen ze ook de druk opvoeren bij een ander: wordt er dus samengewerkt met een persoon met blauwe kenmerken, dan kun je er vanuit gaan dat dezelfde hoge verwachtingen worden opgelegd. Een andere vuilkuil van mensen met DISC blauw, is perfectionisme. Want hoewel een mooi en zorgvuldig afgeleverd eindproduct de droom is van iedere werkgever, is er ook een grens—en die kan soms nog weleens worden overschreden. Goed kan dus nooit goed genoeg zijn voor een individu met DISC blauw.

 

gedrag blauw disc - IMK Opleidingen

 

Meer weten over de diverse DISC kleuren of het DISC model?

Bel ons gerust via 0172 – 42 34 56 voor al je vragen over DISC, of ontvang gratis studieadvies van een van onze studieadviseurs. Je kunt ook je vraag stellen door ons een e-mail te sturen, via studieadvies@imkopleidingen.nl.