Seminar Bouwstenen voor een moderne HR-cyclus

Meer dan een beoordelings- en functioneringsgesprek

Opleidingsduur
1 dag

Prijs
€   590,-

Beoordeling
Nog niet beoordeeld

Inleiding seminar Bouwstenen voor een moderne HR-cyclus

Organisaties zijn ingrijpend aan het veranderen. Alles staat in het teken van flexibiliteit en wendbaarheid om snel aan te kunnen passen aan veranderingen. Dat betekent dat beleid, structuren, processen, werk(en) en mensen flexibeler (moeten) worden. In dit seminar geven Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren de bouwstenen voor de moderne en effectieve HR-cyclus.

Organisaties veranderen in hoog tempo, want flexibiliteit en wendbaarheid staan centraal. De standaard cao wordt een raam- of minimum cao, de lijn-staf hiërarchie wordt een matrix- of netwerkstructuur wel of niet met vormen van zelforganisatie, functies worden rollen en medewerkers met een vast contract werken zij aan zij met collega’s die zijn ingehuurd.

En dus beginnen traditionele wijze van afspraken maken (begin van het jaar) en beoordelen (een jaar later) te wringen. En wat te denken van het onderscheid tussen een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek, een evaluatiegesprek, een loopbaangesprek en andere soorten gesprekken die tussen medewerkers en leidinggevenden worden gehouden? Niet voor niets wordt steeds vaker de roep gehoord met beoordelen te stoppen en worden in veel organisaties initiatieven gestart die ‘goede gesprekken’ tussen leidinggevenden en medewerker moeten bevorderen die leiden tot continue focus op doelen, resultaten en doorlopende verbetering.

Veel leidinggevenden hebben het moeilijk hiermee want wat is dat goede gesprek? En wat is je rol als leidinggevende in een context waarin mensen zelf steeds meer regie over werk en leven willen, moeten en kunnen nemen? Bovendien zien mensen elkaar steeds minder door tijd- en plaats onafhankelijk werken en doordat we organiseren en werken in steeds meer wisselende, flexibele en ‘cross border’ teams. En waarover kun en moet je afspraken  maken en wat moet en kun je (nog) meten? En hoe bevorder je dat mensen zelf de regie over hun eigen ontwikkeling en performance nemen en het daarbij behorende proces in de HR cyclus?

Wat ontwikkel ik?

 • Na het afronden van het seminar heeft u geleerd:
 • Wat de verschillende bouwstenen en condities voor een effectieve HR cyclus zijn
 • Wat de ontwikkelingen zijn die (andere) eisen aan de HR cyclus stellen
 • Welke organisatiekenmerken van invloed zijn op een HR cyclus
 • Wat onderscheidende kenmerken van een HR cyclus zijn, die passen bij verschillende organisatiekenmerken
 • Wat veranderingen in uw huidige HR cyclus zouden kunnen zijn, die leiden tot meer effectiviteit

Voor wie?

Dit seminar is voor HR-professionals die de HR-cyclus willen inzetten als een strategisch instrument. Deelnemers krijgen concepten, modellen en voorbeelden aangereikt om hiermee later aan de slag te gaan in de eigen (huidige) HR cyclus.

 

Samenwerking HR Academy en IMK Opleidingenlogo_weka HR Academy

Dit seminar wordt georganiseerd door onze samenwerkingspartner HR Academy. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens aan hen overdragen. Verdere communicatie en facturatie verloopt via hen. 


Het programma bevat de volgende onderwerpen:

09.00 uur
Ontvangst met koffie

09.30 uur
Inleiding en doelen deelnemers

10.00 uur

 • Hoe wij tegenwoordig werken
 • Medewerkers worden mensen en vakmensen/kenniswerkers
 • Vakmensen regie geven op eigen werk
 • Zelforganisatie en –sturing
 • Rol van leidinggevenden
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Hoe, waar, met wie en wanneer we werken bepalen we zelf!
 • HR cyclus is afhankelijk van aard van de organisatie, van het type werk en mensen en van organisatietype en -cultuur

10.30 uur
Pauze

10.45 uur

 • De HR cyclus
 • Wat is een effectieve HR cyclus?
 • De HR cyclus in de organisatie van deelnemers
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Vormen van zelf- en teambeoordeling, 360d/3600 evaluatie
 • Tools die het proces ondersteunen

11.30 uur

 • Wanneer en hoe is sturen op input, throughput, output en outcome zinvol?
 • Factoren die bepalen welke vormen van sturen effectief zijn
 • Wat is effectief om te meten en hoe?
 • Wat voor gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • De rol van de leidinggevende en zijn competenties en vaardigheden.
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

12.15 uur
Lunch

13.15 uur

 • Beleid, werkwijzen en hulpmiddelen voor sturen op performance, inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten
 • Van competentie’management’ naar  competente mensen
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

14.15 uur

 • Beoordelen en belonen van prestaties
 • Hoe kun en wil je prestaties meten
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen maar zowel horizontaal en verticaal (naar boven, beneden en extern)

15.00 uur
Pauze

15.15 uur

 • Onze nieuwe HR-cyclus
 • Hoe moet onze nieuwe HR cyclus er nu uit gaan zien?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

16.15 uur

 • Afronding
 • Alle vraagstukken van vandaag of die nog niet aan de orde zijn geweest
 • Vervolg
 • Evaluatie en afsluiting

Startdata & locaties

Het seminar duurt 1 dag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Uiteraard wordt de koffie, thee en lunch voor u verzorgd.

Klik op de datum om de locatie te tonen.

Locatie Datum
BUNNIK do 01-11-2018
BUNNIK di 11-12-2018

Investering

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 590,-
Alle bedragen zijn exclusief btw.

Relatiekorting als klant van IMK Opleidingen

Met het vermelden van de code kortingscode IMK2017HR bij uw aanmelding ontvangt u 10% relatiekorting op bovenstaand bedrag. Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.

Samenwerking tussen HR Academy en IMK Opleidingenlogo_weka HR Academy

Dit seminar wordt georganiseerd door onze samenwerkingspartner HR Academy. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens aan hen overdragen. Verdere communicatie en facturatie verloopt via hen. 

Waarom IMK Opleidingen?

 • Praktisch, plezier, resultaat!
 • 100% klanttevredenheid
 • Volledig toegespitst op uw praktijk
 • Praktijkgerichte trainers
 • Vandaag geleerd is morgen toegepast