Privacy op de werkvloer

De impact van de AVG op HR: alle nieuwe regels in 1 dag uitgelegd

Opleidingsduur
1 dag

Prijs
€   590,-

Beoordeling
Nog niet beoordeeld

Inleiding privacy op de werkvloer

POW Privacy op de wervloer - de impact van de AVG op HR - IMK Opleidingen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor HR betekent dit een toename van het aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden. Na dit seminar heeft u inzicht in de werking van de AVG en bent u klaar voor een adequate invoering van de AVG.

Voor wie?

Dit seminar is ontwikkeld voor HR-professionals die goed op de hoogte willen zijn van de meest actuele privacywetgeving op de werkvloer. De nieuwe wet- en regelgeving wordt uitgelegd aan de hand van verschillende praktijkcases die u helpen de kennis direct in de praktijk te brengen. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken.

Wat ontwikkel ik?

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Mag ik als werkgever (verborgen) camera’s plaatsen als er sprake is van diefstal op de werkvloer?
 • Hoe ga ik als werkgever om met uitingen van werknemers op social media?
 • Wat mag ik vragen aan een werknemer bij een ziekmelding?

Na afloop van het seminar kent u de:

 • belangrijkste verplichtingen voor werkgevers en rechten van werknemers die voortvloeien uit de AVG;
 • tips voor een adequate invoering van de AVG in uw eigen HR-praktijk;
 • jurisprudentie met betrekking tot controlemogelijkheden van de werkgever op de werkvloer;
 • privacyregels tijdens de arbeidsongeschiktheid van uw werknemers;
 • privacyregels met betrekking tot de personeelsdossiers;
 • regels voor het maken van een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze aanpak

Het seminar is gericht op de dagelijkse praktijk. Voorafgaand aan het seminar kunt u uw specifieke vragen en issues inbrengen. Deze worden zoveel mogelijk tijdens het seminar behandeld.


Programma

Wie is mijn trainer?

Het seminar wordt gegeven door Marjolein Gobes, sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Ze adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Ze zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Het programma

Overzicht lesstof

 • Achtergronden en begrippen
 • Beginselen en grondslagen voor verwerking
 • Rechten van de betrokkenen
 • Verplichtingen:
  – Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
  – Verwerkingsregister
  – Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  – Gegevensbescherming
  – Meldplicht datalekken
  – Verwerkersovereenkomst
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • In 10 stappen voorbereid op de AVG
 • Sollicitatie en screening
 • Controle van werknemers: e-mail, internet, telefoon, trackingsystemen, cameratoezicht
 • Personeelsdossiers
 • Bewaartermijnen

Startdata & locaties

Het seminar duurt 1 dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Locatie Datum
BUNNIK di 19-03-2019
BUNNIK di 09-04-2019
BUNNIK di 18-06-2019
BUNNIK di 10-09-2019
BUNNIK di 05-11-2019

Investering

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 590,-
Al onze bedragen zijn exclusief btw.

Samenwerking tussen HR Academy en IMK Opleidingenlogo_weka HR Academy

Het seminar wordt in samenwerking met HR Academy aangeboden. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens aan hen overdragen. Verdere communicatie en facturatie verloopt via hen.

Waarom IMK Opleidingen?

 • Praktisch, plezier, resultaat!
 • 100% klanttevredenheid
 • Volledig toegespitst op uw praktijk
 • Praktijkgerichte trainers
 • Vandaag geleerd is morgen toegepast

Gerelateerde nieuwsberichten