Coaching

Coaching: voor meer plezier en resultaat in uw werk

Hebt u een meer persoonlijke, werk gerelateerde ontwikkelingsvraag? U wilt liever niet in een groep aan de slag of uw ontwikkelvraag is te specifiek? Dan is coaching de oplossing voor u. Samen met een IMK coach gaat u met uw persoonlijke leerdoelen aan de slag.

Drie dingen zijn essentieel voor effectieve coaching: heldere leerdoelen, vertrouwen en een goede match. Bij IMK Opleidingen vindt u de juiste coach, passend bij u en uw situatie. Alle IMK coaches zijn gekwalificeerde professionals.

DoelIMK LOL ICOON doel 1

Het coachtraject richt zich op uw ontwikkeling en uw zelfsturend vermogen. De sessies sluiten aan op uw eigen ervaringen. De coach heeft de rol van klankbord, ondersteuner en begeleider. Hij maakt u bewuster aan de hand van doeltreffende vragen en methoden, die gericht zijn op het transformeren van uw belemmeringen en het door ontwikkelen van uw vaardigheden.

Aanpak

U krijgt eerst een intakegesprek met uw coach. Is het ook wat u betreft een match, dan stellen we een coachplan op. Hierin leggen we uw leerdoelen vast. Het is mogelijk om deze gaandeweg aan te scherpen of te verdiepen. Uw leidinggevende is hier ook bij betrokken, om de verbinding met de praktijk te verankeren.

Aantal sessies

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is per situatie en persoon verschillend. Na de intake maakt de coach een schatting en doet daarmee een voorstel. Het is na elke sessie mogelijk om dit in gezamenlijke overeenstemming te wijzigen.

In de praktijk

U schrijft na iedere sessie een reflectieverslag. Deze gaat ook naar uw leidinggevende, omdat hij u tussen de sessies door in de praktijk begeleidt. Hij is medeverantwoordelijk voor het verankeren van de nieuwe inzichten en vaardigheden.

Op alle niveaus

Coaching kan op alle niveaus van een organisatie effectief ingezet worden.

Medewerker niveau: veel voorkomende vraagstukken gaan over assertiviteit, loopbaankeuzes, functieversterking, balans vinden tussen werk en privé.
Middenkader: alle bijbehorende uitdagingen rondom leidinggeven, communicatie en de uitdagende positie tussen hoger management en team.
Hoger management, directie en ondernemers: zowel bij persoonlijke als organisatievraagstukken fungeert de coach als klankbord en adviseur.

IMK LOL ICOON volgende stapMeer informatie

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via 0172 – 42 34 56 of per e-mail via Studieadvies@IMKopleidingen.nl.

Bekijk hier onze coaches