Coaching

Coaching: voor meer plezier en resultaat in uw werk

Hebt u een meer persoonlijke, werk gerelateerde ontwikkelingsvraag? U wilt liever niet in een groep aan de slag of uw ontwikkelvraag is te specifiek? Dan is coaching de oplossing voor u. Samen met een IMK coach gaat u met uw persoonlijke leerdoelen aan de slag.

Drie dingen zijn essentieel voor effectieve coaching: heldere leerdoelen, vertrouwen en een goede match. Bij IMK Opleidingen vindt u de juiste coach, passend bij u en uw situatie. Alle IMK coaches zijn gekwalificeerde professionals.

DoelIMK LOL ICOON doel 1

Het coachtraject richt zich op uw ontwikkeling en uw zelfsturend vermogen. De sessies sluiten aan op uw eigen ervaringen. De coach heeft de rol van klankbord, ondersteuner en begeleider. Hij maakt u bewuster aan de hand van doeltreffende vragen en methoden, die gericht zijn op het transformeren van uw belemmeringen en het door ontwikkelen van uw vaardigheden.

Aanpak

U krijgt eerst een intakegesprek met uw coach. Is het ook wat u betreft een match, dan stellen we een coachplan op. Hierin leggen we uw leerdoelen vast. Het is mogelijk om deze gaandeweg aan te scherpen of te verdiepen. Uw leidinggevende is hier ook bij betrokken, om de verbinding met de praktijk te verankeren.

Aantal sessies

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is per situatie en persoon verschillend. Na de intake maakt de coach een schatting en doet daarmee een voorstel. Het is na elke sessie mogelijk om dit in gezamenlijke overeenstemming te wijzigen.

In de praktijk

U schrijft na iedere sessie een reflectieverslag. Deze gaat ook naar uw leidinggevende, omdat hij u tussen de sessies door in de praktijk begeleidt. Hij is medeverantwoordelijk voor het verankeren van de nieuwe inzichten en vaardigheden.

Op alle niveaus

 

Coaching kan op alle niveaus van een organisatie effectief ingezet worden.

Medewerker niveau: veel voorkomende vraagstukken gaan over assertiviteit, loopbaankeuzes, functieversterking, balans vinden tussen werk en privé.
Middenkader: alle bijbehorende uitdagingen rondom leidinggeven, communicatie en de uitdagende positie tussen hoger management en team.
Hoger management, directie en ondernemers: zowel bij persoonlijke als organisatievraagstukken fungeert de coach als klankbord en adviseur.

IMK LOL ICOON volgende stapMeer informatie

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via 0172 – 42 34 56 of per e-mail via Studieadvies@IMKopleidingen.nl.

Bekijk hier onze coaches

 

Coaching

Beter functioneren in werk en privé

Een goede coach brengt u in beweging, zodat u beter in staat bent om gewenste veranderingen in te zetten. Een goede coach oordeelt niet, een goede coach luistert en stimuleert uw denkproces, waardoor u de zaken helder gaat zien. Door professionele coaching om met meer zekerheid belangrijke beslissingen te nemen.
Vertrouwen is een voorwaarde voor effectieve coaching. De match met de juiste coach, passend bij u en uw situatie, is van groot belang. Bij IMK Opleidingen vindt u de juiste coach. U krijgt geen coach toegewezen, u kiest zelf.

IMK Opleidingen biedt coaching op vier verschillende niveau’s.

1. Persoonlijke coaching
Deze vorm van coaching is niet gekoppeld aan een functieniveau en daarmee toegankelijk voor iedereen. Veel voorkomende vraagstukken zijn: assertiviteit, loopbaankeuzes, functieversterking, balans vinden tussen werk en privé.

2. Management coaching
Deze variant is specifiek ontwikkeld voor leidinggevenden op middenkader niveau. Uitgangspunten zijn doorgaans vraagstukken die met leidinggeven, communicatie en gedrag te maken hebben. Ook andere persoonlijke zaken kunnen hierbij een rol spelen. Management coaching kan uitstekend gecombineerd worden met een training of opleiding.

3. Executive coaching
Deze vorm van coaching is geschikt voor hoger management en directie. Een selecte groep topcoaches is in staat om u te helpen, waarbij zowel persoonlijke als organisatievraagstukken centraal staan.

4. Ondernemerscoaching
Uniek bij Het IMK is deze coachingsvorm specifiek voor ondernemers. De coach heeft verstand van ondernemerschap en is in staat om te schakelen tussen de rol van coach en de rol van adviseur. De coach staat naast de ondernemer en kan fungeren als klankbord op zowel persoonlijke als zakelijke aspecten.

Kies de juiste coach
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol traject is de juiste match met een coach. In de profielen van de IMK Opleidingen coaches ziet u terug op welk niveau de coach werkt. Tevens leest u meer over de aanpak en kernwaarden van de coach. Zo kunt u al een eerste selectie maken. Daarna volgt een kosteloos telefonisch intakegesprek. Aan de hand van dat gesprek kunt u kiezen of u eerst nog een andere coach wilt spreken of met deze coach een proefsessie wilt doen. Vanuit de proefsessie zal blijken of er vertrouwensbasis is, waarmee resultaten behaald gaan worden.

De coaches
IMK Opleidingen coaches zijn gekwalificeerde professionals. Er wordt gewerkt vanuit een vertrouwensrelatie, waarbij strikte coachingsregels worden gehanteerd rond integriteit en discretie. IMK Opleidingen coaches kennen de grens tussen coaching en therapie en zullen dit tijdig aangeven en eventueel doorverwijzen. IMK Opleidingen staat bekend om haar no-nonsens aanpak. Onze coaches werken gestructureerd vanuit een concrete coachingsvraag richting de gewenste situatie.

Combinatie met trainingen
Trainingen combineren met coaching zorgt voor een optimaal leereffect. Veel IMK Opleidingen trainers zijn tevens gekwalificeerde coaches. Tijdens de training kunt u bepalen of het wenselijk is dat de trainer uw coach wordt. Veel coachingstrajecten komen op deze wijze tot stand. Er geldt dan een kortingsregeling.

Coachingstrippenkaart
Met name voor persoonlijke coaching en managementcoaching is de coachingstrippenkaart uitermate geschikt. Deze strippenkaart bestaat uit 5 coachingsessies die u gedurende een halfjaar kunt inplannen. De eerste sessie is een proefsessie. Mocht u besluiten om niet verder te gaan krijgt u de overige sessies gerestitueerd. Dit is ook van toepassing, indien de gewenste situatie in minder sessies is bereikt. De coaching vindt plaats op een vaste locatie die door de coach vooraf is vastgesteld. De coaches hebben vaste coachingsdagen. Via IMK Opleidingen kunt u afstemmen welke data en tijden u wenst in te roosteren voor uw coachingsgesprekken.
Tarief coachingsstrippenkaart
5 sessies van 1,5 uur: € 1.375,- exclusief btw
5 sessies van 1,5 uur in combinatie met een training of opleiding: € 1.250,- excl. btw

Creatieve vormen van coaching
Bij Executive coaching en Ondernemerscoaching is de strippenkaart niet altijd een passend systeem. Bij deze vormen van coaching is veelal sprake van maatwerk. Het aantal sessies en de methode variëren per individu. Samen met uw coach kiest u de geschikte locatie. Dit kan een goed hotel zijn, eventueel met diner, maar ook een bos- of strandwandeling, een rondje golf. Vult u maar in. Uiteraard kunnen we het ook eenvoudig houden. Op basis van uw wensen ontvangt u een voorstel, waarbij wordt uitgegaan van een dagdeeltarief.

Maatwerk coaching
IMK Opleidingen coaches worden vaak ingezet bij opleidingstrajecten op maat, zoals management development projecten. Coachen combineren met een maatwerktraject zorgt voor een goede transfer van het geleerde naar de werkomgeving van de trainee. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Meer informatie:
IMK Opleidingen biedt professionele coaches die met bezieling hun vak beoefenen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u ons bellen, de rest gaat vanzelf. 0172 – 42 34 56. Of stuur een e-mail naar info@IMKopleidingen.nl

 

 

Coaching

Coaching: voor meer plezier en resultaat in uw werk

Hebt u een meer persoonlijke, werk gerelateerde ontwikkelingsvraag? U wilt liever niet in een groep aan de slag of uw ontwikkelvraag is te specifiek? Dan is coaching de oplossing voor u. Samen met een IMK coach gaat u met uw persoonlijke leerdoelen aan de slag.

Drie dingen zijn essentieel voor effectieve coaching: heldere leerdoelen, vertrouwen en een goede match. Bij IMK Opleidingen vindt u de juiste coach, passend bij u en uw situatie. Alle IMK coaches zijn gekwalificeerde professionals.

DoelIMK LOL ICOON doel 1

Het coachtraject richt zich op uw ontwikkeling en uw zelfsturend vermogen. De sessies sluiten aan op uw eigen ervaringen. De coach heeft de rol van klankbord, ondersteuner en begeleider. Hij maakt u bewuster aan de hand van doeltreffende vragen en methoden, die gericht zijn op het transformeren van uw belemmeringen en het door ontwikkelen van uw vaardigheden.

Aanpak

U krijgt eerst een intakegesprek met uw coach. Is het ook wat u betreft een match, dan stellen we een coachplan op. Hierin leggen we uw leerdoelen vast. Het is mogelijk om deze gaandeweg aan te scherpen of te verdiepen. Uw leidinggevende is hier ook bij betrokken, om de verbinding met de praktijk te verankeren.

Aantal sessies

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, is per situatie en persoon verschillend. Na de intake maakt de coach een schatting en doet daarmee een voorstel. Het is na elke sessie mogelijk om dit in gezamenlijke overeenstemming te wijzigen.

In de praktijk

U schrijft na iedere sessie een reflectieverslag. Deze gaat ook naar uw leidinggevende, omdat hij u tussen de sessies door in de praktijk begeleidt. Hij is medeverantwoordelijk voor het verankeren van de nieuwe inzichten en vaardigheden.

Op alle niveaus

Coaching kan op alle niveaus van een organisatie effectief ingezet worden.

Medewerker niveau: veel voorkomende vraagstukken gaan over assertiviteit, loopbaankeuzes, functieversterking, balans vinden tussen werk en privé.
Middenkader: alle bijbehorende uitdagingen rondom leidinggeven, communicatie en de uitdagende positie tussen hoger management en team.
Hoger management, directie en ondernemers: zowel bij persoonlijke als organisatievraagstukken fungeert de coach als klankbord en adviseur.

IMK LOL ICOON volgende stapMeer informatie

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via 0172 – 42 34 56 of per e-mail via Studieadvies@IMKopleidingen.nl.

Bekijk hier onze coaches